U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Ambasador te rinj për pajtim

Nga data 23 deri më 28 Dhjetor 2012 në Beograd është mbajtur seminari me titull “Ambasadorët e rinjë për pajtim” i organizuar nga Këshilli rinor për arsim.

Në këtë seminar ishin pjesmarrës të rinjt nga Bosnja, Serbia dhe Kosova.

Pjesmarrëse në këtë seminar ishte edhe zyrtarja e lartë për informim publik në Zyrës për Çështje të Komuniteteve/ Zyra e Kryeminsitrit  znj.Sanela Sadikovic.

Gjatë qëndrimit pesëditor në Beograd, pjesëmamarrësit kanë pasur rastin  të dëgjojnë ligjërata  në temat për Integrimin në BE, për historinë  e ish-Jugosallavisë dhe për drejtësinë tranzicionale  dhe gjithashtu patën rastin  të vizitojnë disa institucione shtetërore.

Qëilimi i këtij seminari ishte që, pavarësisht nga  përkatësia e tyre etnike, t’i lidhë përfaqësuesit nga Serbia, Kosova dhe nga Bosnja e Hercegovina.

Në fund të këtij seminari, pjesëmarrësit kanë marrë certifikata dhe janë bërë Ambasadorë  të rinj të pajtimit.

Seminari është financuar nga  Ambasada e  Britanisë së Madhe

www.kryeministri-ks.net

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Show Buttons
Hide Buttons