U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Aleksandra Stanković

Rođena je u Surdulici, gde je završila osnovnu školu kao đak generacije, a potom i gimnaziju. Studentkinja je međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka, gde se usmerila ka modulu evropskih integracija.

Gimnazijske dane dopunjavala je dodatnim aktivnostima i neformalnim obrazovanjem – kao koordinator srednjih škola Pčinjsko-Jablaničkog regiona, volonter Crvenog krsta, vršnjački edukator na temu humanitarnog prava i saradnik u nastavi u Istraživačkoj stanici Petnica. Prisustvovala je velikom broju seminara i treninga vezanih za temu ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i aktivizma mladih, pri čemu se posebno posvetila temi ljudskih i manjinskih prava, pa je uporedo sa studijama počela da volontira a zatim i da se profesionalno angažuje u organizacijama posvećenim zaštiti i promovisanju prava nacionalnih manjina u Srbiji – Savezu društava Roma Pčinjsko-Jablaničkog okruga, Savezu društava Roma i Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine. Od 2015. godine angažovana je na poziciji tehničkog sekretara i portparola Policijske asocijacije EPRN, što joj je pružilo priliku da radi na izradi i implementaciji projekata u saradnji sa OEBS-om i MUP-om Srbije. Takođe se bavila istraživačkim radom u oblasti IPA programa Evropske unije kao i volonterskim radom u realizaciji projekata u okviru tih programa.

Govori engleski i španski jezik i bavi se prevodilačkim radom, a slobodno vreme posvećuje pisanju poezije i proznih tekstova.

U Institutu za evropske polsove vrši funkciju projektne saradnice.

Show Buttons
Hide Buttons