U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Demokratizacija

Departman za demokratizaciju za svoje osnovne ciljeve ima promovisanje evro-atlantskih integracija, delovanje u oblasti inkluzivne politike, razvijanje kritičkog razmišljanja kod mladih i borbu protiv korupcije. Takođe, akcenat je stavljen na saradnju sa državnim i međunarodnim institucijama.

Direktor departmana za demokratizaciju je Tibor Moldvai.

Demokratizacija
Show Buttons
Hide Buttons