Institute for European Affairs is focusing on negotiations between Serbia and the EU as well as on strengthening the capacity of all sides involved in the process. Given the complexity and long duration of the process, the Institute brings together a large number of professionals and external experts with whom organises trainings, debates and other forms of capacity development. We want to contribute to enhanced understanding of Serbia-EU relations. The Institute provides multi-perspective trainings in order to enable active participation of professionals and citizens in the decision-making processes. The Institute actively advocates for fundamental reforms within the EU integration process and in cooperation with partners working on strengthening Serbia's capacity to face the challenges of the global world through collective action. The overall objective is active membership of Serbia in Euro-Atlantic framework for the benefit of all citizens.

KONKURS ZA ESEJE ZA PUBLIKACIJU „SARADNJA SRBJE I EVROATLANTSKE ZAJEDNICE“

U okviru projekta „Saradnja Srbije sa evroatlantskom zajednicom“ podržanim od strane Ambasade SAD u Beogradu, Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za pisanje naučnih radova u svrhu izrade istoimene publikacije. Predviđeno je da publikacija sadrži deset (10) naučnih radova profesora, docenata, asistenata, naučnih saradnika i studenata doktorskih studija u oblasti političkih i pravnih nauka, bezbednosti, spoljne politike i evroatlantskih pitanja.

Neke od predloženih tema:

 1. prednosti, izazovi i budućnost saradnje Srbije i NATO;
 2. vojne i policijske vežbe Srbije i NATO i NATO zemalja članica;
 3. buduća bezbednost Srbije u okvirima NATO.

Svaki autor zadržava pravo da formuliše svoju temu koja bi se našla u okviru zadatim ovim konkursom.

Uslovi konkursa

 1. Konkurs je namenjen stručnjacima – profesorima, docentima, asistentima, stručnim i naučnim saradnicima i studentima viših stepena studija –doktorskih studija zainteresovanim za pitanja međunarodne bezbednosti, spoljne politike, evropskih integracija i saradnje sa NATO-om;
 2. Autor mora da bude državljanin Republike Srbije;
 3. Rad treba da sadrži od 3500 do 5000 reči, u fontu Times New Roman, veličina 12, prored 1,5;
 4. Radovi moraju biti orginalni, na srpskom jeziku i ne smeju biti ranije objavljivani. Test na plagijate će biti obavljen;
 5. Od svih pristiglih radova, Institut za evropske poslove izabraće 10 koje će uvrstiti u publikaciju „Saradnja Srbije i evroatlantske zajednice“ Publikacija će biti promovisana putem dostupnih kanala komunikacije koje poseduje Institut i prezentovana medijima i zavedena u NBS;
 6. Autorima izabranih i objavljenih radova biće dodeljena novčana nagrada u neto iznosu od 25.000 dinara (profesorima), odnosno 15.000 (docentima, asistentima, stručnim i naučnim saradnicima i studentima viših stepena studija);
 7. Radovi se na konkurs šalju u doc/docx formatu, uz informacije o autoru koje treba da stoje u zaglavlju: ime, prezime, kontakt telefon, elektronska adresa i matična obrazovna ustanova. Uz rad obavezno dostaviti biografiju od 200 reči;
 8. Radove je potrebno poslati najkasnije do 1. maja 2019. godine (do 23:59 časova), na adresu office@iea.rs sa naznakom „Za konkurs – Saradnja Srbije i evroatlantske zajednice“.

Biće kontaktirani i obavešteni o ishodu svi autori koji u okviru predviđenog roka dostave svoje radove na propisani načina, ali će najpre biti kontaktirani samo oni čiji radovi uđu u uži izbor.

Ukoliko postoje bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa konkursom, možete ih poslati na adresu office@iea.rs i na njih će vam biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

Show Buttons
Hide Buttons