U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Luka Božović

U proteklih deset godina aktivan je u civilnom sektoru gde se fokusirao na edukaciju mladih u Srbiji i regionu. Kao trener učestvovao je na brojnim programima i projektima u Srbiji i inostranstvu. Kao trener mentor obučavao je trenere koji su danas aktivni u Srbiji, Hrvatskoj, Danskoj i Belorusiji.

Autor je više naučnih radova o političkim partijama u Srbiji, njihovom finansiranju i radu, kao i tranzicionoj pravdi. Objavljivao je članke u dnevnim listovima Politika i Danas, na portalima Autonomija.info i Nova srpska politička misao.

Alumnista je Open World Leadership Centra, agencije Kongresa SAD. Učestvovao je u izbornim kampanjama za različite nivoe vlasti u Holandiji, Moldaviji i Velikoj Britaniji.

Show Buttons
Hide Buttons