U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Naim Leo Beširi

Naim Leo Besiri Slika Sajt (1)Tokom svog profesionalnog angažovanja, u poslednjih devet godina, pripremio je i organizovao više od dvadeset programa, sa budžetima od 10.000$ do 200.000$, uključujući više od stotinu domaćih i međunarodnih događaja, studijskih poseta i treninga za menadžere projekata, pripadnike akademske zajednice i studente u vezi sa evro-atlantskim integracijama, ljudskim pravima, javnoj odgovornosti i demokratizaciji.

Ştekao je diplomu političkih nauka i studija inovacije znanja na polju evropskih integracija na Univerzitetu u Beogradu. Godine 2008. studirao je međunarodne odnose i savremene probleme vlada i politika na univerzitetu u Oslu. Studirao je i na Evropskom koledžu u Brižu, u Belgiji, na programu Evropske političke i administrativne studije.

Karijeru je započeo u Helsinškom odboru za ljudska prava u Srbiji na programu obrazovanja za ljudska prava 2005. godine. Tokom rada u Odboru bio je na stažu u Norveškom helsinškom odboru u Oslu, Norveška. U 2010. bio je zaposlen u Misiji OEBS-a u Srbiji u Odeljenju za demokratizaciju na programu jednakih mogućnosti. U 2011. je postao koordinator programa u Centru za evro-atlantske studije gde je upravljao programima borbe protiv korupcije i analize kršenja ljudskih prava pripadnika Vojske Srbije. Tokom 2012. bio je angažovan u Agenciji za borbu protiv korupcije na posmatranju sprovođenja izbora i izradi planova integriteta.

Dobitnik je brojnih stipendija uključujući stipendiju univerziteta u Oslu, Nansen mirovne akademije u Lilehameru 2008, Fonda za otvoreno društvo u 2011, Evropskog koledža i francuske Vlade u 2012. Autor je i urednik nekoliko brošura o EU. Već pet godina predaje uvod u EU i NATO za studente u Srbiji i regionu. Trenutno je angažovan na poziciji izvršnog direktora u Omladinskom odboru za obrazovanje.

Stručne oblasti: Upravljanje projektnim ciklusom, evro-atlantske integracije, obrazovanje za ljudska prava, javne odgovornosti. Govori engleski, francuski i španski.

Show Buttons
Hide Buttons