U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Stavovi građana

Stavovi građana srbije prema Rusiji – 2018

Stav građana Srbije prema Rusiji

Stav građana Srbije prema NATO

Stav građana Srbije prema medijima

Stav građana Srbije prema Evropskoj uniji

Stav građana Srbije prema društveno ekonomskoj situaciji

Stav gradjana Srbije o EU, NATO, Rusiji i Kosovu, jul 2016

Politička opredeljenost građana Srbije

Stavovi građana Srbije prema NATO

Stavovi građana o Kosovu 2018.

Ocena rada Vlade i Predsednika Srbije 2018

Stav građana Srbije prema Evropskoj uniji 2018.

Stav Građana prema Americi – Jul 2018

Show Buttons
Hide Buttons