U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Četvrta generacija

Aleksa Krunić

Aleksa Krunić

Ana Plavšić

Ana Plavšić

Antonija Vidaković

Antonija Vidaković

Asmir Šestan

Asmir Šestan

Dalila Goran

Dalila Goran

Delila Hasanbegović

Delila Hasanbegović

Dušan Jovčić

Dušan Jovčić

Haris Kušmić

Haris Kušmić

Igor Nikolić

Igor Nikolić

Izudin Karić

Izudin Karić

Jasmina Pislevikj

Jasmina Pislevikj

Krenar Shala

Krenar Shala

Liza Gashi

Liza Gashi

Mejdi Sadiku

Mejdi Sadiku

Mergime Kajtazi

Mergime Kajtazi

Neira Kardović

Neira Kardović

Nikola Burazer

Nikola Burazer

Sanja Cvetkova

Sanja Cvetkova

Veton Breznica

Veton Breznica

Viktorija Petreska

Viktorija Petreska

Show Buttons
Hide Buttons