U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Ilija Jerković

Rođen je u Beogradu i završio Četrnaestu beogradsku gimnaziju, društveni smer kao nosilac Vukove diplome. Student je Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa usmerenjem na teorijsko-pravnu nastavnu grupu.

Od 2014. je volonter Evropskog parlamenta mladih, a od 2015. do 2017. je bio u rukovodstvu Evropskog parlamenta mladih Srbije, prvo kao član upravnog odbora zadužen za komunikacije, a zatim i kao predsednik organizacije. Tokom 2017. i 2018. godine je bio potpredsednik skupštine organizacija članica Evropskog parlamenta mladih koja se sastajala dva puta godišnje u Berlinu. Kao predavač i vršnjački edukator na preko 30 događaja po gradovima u Evropi držao je treninge o neformalnom obrazovanju, metodologiji vođenja i rada u timu, institucionalnom okviru Evropske unije i vođenju i implementaciji projekata i događaja za mlade.

Od 2017., kao član Konzorcijuma Erazmus+ projekta Knowledge for Resilient Society (K-FORCE) Univerziteta u Novom Sadu kreirao je, vodio i analizirao istraživanja stavova mladih o protivpožarnoj zaštiti i odbrani od prirodnih nepogoda. Takođe se bavio promovisanjem samog projekta i njegovih rezultata.

Bavi se pisanjem, a pojedini radovi su objavljeni na studentkom portalu Škrip. Dobio je nagradu za najbolji rad u okviru programa EU debate u organizaciji Instituta za evropske poslove pod nazivom „Kako lično mogu da pomognem Evropskim integracijam Srbije?“

Tokom srednjoškolskih dana je bio jedan od inicijatora i organizatora koncerata humanitarnog karaktera i učestvovao je na različitim kursevima i seminarima.

Govori engleski, služi se nemačkim i razume osnove španskog jezika.

Show Buttons
Hide Buttons