U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Konkurs časopisa Škrip

REDAKCIJA ČASOPISA ŠKRIP

RASPISUJE KONKURS

U POTRAZI ZA NOVIM DOPISNICIMA – VOLONTERIMA

ŠKRIP časopis Omladinskog Odbora za Obrazovanje raspisuje konkurs u želji za proširenjem kreativnog tima. Konkurs je upućen mladim novinarima, studentima i omladincima koji žele da steknu nova iskustva iz oblasti novinarstva, ili pak da izraze svoje mišljenje o aktuelnim temama u sferama politike, društva, kulture i ljudskih prava.

Zvanična stranica Časopisa Škrip: http://skrip.org.rs/

Zvanična stranica organizacije: https://iea.rs/

Dužnosti i obaveze dopisnika: Pisanje tekstova na našem on line portalu Škip u okviru rubrika: društvo, politika, ljudska prava i kultura. Dopisnik bi posao obavljao volonterski u dogovoru sa uredništvom Škripa. Pisao tekstove jednom u mesec dana, ili češće po mogućnosti.

Kvalifikacije: Studenti, omladinci i mladi profesionalci, motivisani da pišu i istražuju.

Procedura za prijavljivanje na konkurs: Svi zainteresovani mogu nas kontaktirati preko mail-a        , konkurs je otvoren do 14. novembar 2014. godine

Dopisnik/dopisnica Pozicija Dopisnik/dopisnica
Lokacija Beograd
Radno vreme /
Dinamika /
Rok za konkurisanje 14.11.2014. g.

O Škripu:

Škrip predstavlja interaktivni portal Omladinskog Odbora za Obrazovanje gde su mladi ljudi objavljivanjem tekstova u prilici da kroz analizu i kritiku aktuelnih dešavanja objedinjuju svoje ideje i iskustva. Portal je zamišljen kao mesto gde će se kroz diskutovanje unapređivati ideja stvaranja društva koje će od svega uzimati dobro i poučno, a snažno se boriti protiv nedostataka sistema u kojem živimo. Okupljamo tim mladih i obrazovanih ljudi koji žele da deluju u ovom trenutku, ne čekajući da im se pruži prilika već je sami stvaraju posredstvom novinarskog pera naše redakcije.

Želja nam je da ponudimo prostor gde će biti vidljivi oni koji rade, stvaraju i unapređuju današnje društvo znanjem i istraživanjem, a sve to kroz rubrike: LJUDSKA PRAVA, POLITIKA, DRUŠTVO i KULTURA.

Naša želja je da podstaknemo mlade ljude da što smelije i slobodnije izraze svoje stavove o aktuelnim društvenim temama, da kroz učenje, istraživanje i maštovitost nadograđuju svoje ideje i učine ih mogućim. Zato su vam naša vrata širom otvorena.

O organizaciji:

Omladinski odbor za obrazovanje je organizacija civilnog društva sa sedištem u Beogradu i predstavlja odgovor grupe građana na stanje u kome se nalazi sistem formalnog obrazovanja.Budući da taj sistem u velikoj meri doprinosi autoritarnosti društva i da onemogućava razvoj kritičkog mišljenja, ova organizacija nastoji da mladima u Srbiji pruži adekvatno neformalno obrazovanje, kao i da se bavi dugoročnom analizom formalnog. Cilj Omladinskog odbora za obrazovanje je da mlade ljude opremi znanjem i veštinаma neophodnim za zauzimanje aktivne pozicije u odnosu prema društvenoj stvarnosti.

Omladinski odbor za obrazovanje se sastoji od tri departmana (Demokratizacija, Ljudska prava i Kreativno delovanje) od kojih svaki realizuje specifične ciljeve određene programom.

Program Omladinski ambasadori pomirenja ima za cilj da pruži mladim ljudima u regionu (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo* i Srbija) priliku da razgovaraju i uporede iskustva svojih društava u procesima tranzicije i pomirenja u regionu koristeći evropske integracije kao pomoćni mehanizam. Služeći se komparativnim i multiperspektivnim pristupom kroz posete vladinim, diplomatskim, nevladinim i akademskim institucijama u Beogradu, oni dolaze do zajedničkih zaključaka o suočavanju sa prošlošću, budućnosti evropskih integracija u regionu i perspektivama regionalne saradnje. Projekat omogućuje učesnicima da razmene ideje o prevazilaženju najvećih prepreka u tranziciji kao i da promovišu saradnju među mladima. Učesnici imaju priliku da svoja stečena znanja proslede dalje u svojim zajednicama tako što će postati Omladinski ambasadori pomirenja. Program se odvija pod pokroviteljstvom Britanske ambasade.

Mladi protiv korupcije je program koji zajedno sprovode partnerske organizacije Omladinski odbor za obrazovanje i Inicijativa za društvenu odgovornost uz stratešku podršku Agencije za borbu protiv korupcije.Program Mladi protiv korupcije ima za cilj da smanji nivo korupcije u Srbiji, a cilj će se postići razvojem odgovornog, obrazovanog, tolerantnog, moralog i kreativnog javnog mnjenja mladih u Srbiji koji bi potom svoje znanje kao i integritet koristili u borbi protiv korupcije. Program je usmeren ne samo ka učenicima, već i nastavnicima, liderima zajednica, lokalnim samoupravama i državnim institucijama, sa nadom da će se na taj način učvrstiti saradnja između mladih i institucija.

Omladinski odbor za obrazovanje sa partnerskim organizacijama sprovodi projekte Evropski mladi lideri, Mladi lideri Zapadnog Balkana, Problem omladinske razmene – Srbija i Holandija.

Show Buttons
Hide Buttons