U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

KONKURS ZA NAUČNE RADOVE ZA PUBLIKACIJU „SARADNJA SRBJE I EVROATLANTSKE ZAJEDNICE“

U okviru projekta „Saradnja Srbije sa evroatlantskom zajednicom“ podržanim od strane Ambasade SAD u Beogradu, Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za pisanje naučnih radova u svrhu izrade istoimene publikacije. Predviđeno je da publikacija sadrži deset (10) naučnih radova profesora, docenata, asistenata, naučnih saradnika i studenata doktorskih studija u oblasti političkih i pravnih nauka, bezbednosti, spoljne politike i evroatlantskih pitanja.

Neke od predloženih tema:

 1. prednosti, izazovi i budućnost saradnje Srbije i NATO;
 2. vojne i policijske vežbe Srbije i NATO i NATO zemalja članica;
 3. buduća bezbednost Srbije u okvirima NATO.

Svaki autor zadržava pravo da formuliše svoju temu koja bi se našla u okviru zadatim ovim konkursom.

Uslovi konkursa

 1. Konkurs je namenjen stručnjacima – profesorima, docentima, asistentima, stručnim i naučnim saradnicima i studentima viših stepena studija –doktorskih studija zainteresovanim za pitanja međunarodne bezbednosti, spoljne politike, evropskih integracija i saradnje sa NATO-om;
 2. Autor mora da bude državljanin Republike Srbije;
 3. Rad treba da sadrži od 3500 do 5000 reči, u fontu Times New Roman, veličina 12, prored 1,5;
 4. Radovi moraju biti orginalni, na srpskom jeziku i ne smeju biti ranije objavljivani. Test na plagijate će biti obavljen;
 5. Od svih pristiglih radova, Institut za evropske poslove izabraće 10 koje će uvrstiti u publikaciju „Saradnja Srbije i evroatlantske zajednice“ Publikacija će biti promovisana putem dostupnih kanala komunikacije koje poseduje Institut i prezentovana medijima i zavedena u NBS;
 6. Autorima izabranih i objavljenih radova biće dodeljena novčana nagrada u neto iznosu od 25.000 dinara (profesorima), odnosno 15.000 (docentima, asistentima, stručnim i naučnim saradnicima i studentima viših stepena studija);
 7. Radovi se na konkurs šalju u doc/docx formatu, uz informacije o autoru koje treba da stoje u zaglavlju: ime, prezime, kontakt telefon, elektronska adresa i matična obrazovna ustanova. Uz rad obavezno dostaviti biografiju od 200 reči;
 8. Radove je potrebno poslati najkasnije do 1. maja 2019. godine (do 23:59 časova), na adresu office@iea.rs sa naznakom „Za konkurs – Saradnja Srbije i evroatlantske zajednice“.

Biće kontaktirani i obavešteni o ishodu svi autori koji u okviru predviđenog roka dostave svoje radove na propisani načina, ali će najpre biti kontaktirani samo oni čiji radovi uđu u uži izbor.

Ukoliko postoje bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa konkursom, možete ih poslati na adresu office@iea.rs i na njih će vam biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

Show Buttons
Hide Buttons