U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Nagradni konkurs

 

Institut za evropske poslove, u okviru projekta „Mladi protiv korupcije“, uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona SAD i Ambasade SAD u Beogradu, raspisuje

NAGRADNI KONKURS

za učenike i učenice svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije. Tema konkursa i radova je korupcija, borba protiv korupcije i anti-koruptivni mehanizmi, te pozivamo učenike i učenice da kroz svoje literarno i likovno umeće iskažu na koji način oni vide korupciju i šta za njih ona znači, kako korupcija utiče na njih i društvo, kako se najefikasnije boriti protiv korupcije.

Nagradni konkurs raspisan je u tri kategorije i to:

Osnovne škole u Republici Srbiji

  1. U kategoriji likovnih radova – likovni radovi moraju biti rađeni na formatu bloka broj 5 (pet), a tehnika rada je dozvoljena svim mogućim likovnim sredstvima.
  2. U kategoriji literarnih radova – literarni radovi (pesma/esej/priča) moraju biti rađeni fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1.5.

Srednje škole u Republici Srbiji

  1. U kategoriji literarnih radova – literarni radovi (pesma/esej/priča) moraju biti rađeni fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1.5.

Nagrađeni radovi

U svakoj kategoriji, komisija će izabrati po tri najbolja rada kojima će biti dodeljene novčane nagrade, čime će na kraju konkursa biti ukupn nagrađeno devetoro učenika/ca, i to:

I mesto – 20.000,00 RSD

II mesto – 15.000,00 RSD

III mesto – 10.000,00 RSD

Rokovi i način dostavljanja radova

Konkurs je otvoren do 25. novembra 2022. godine.

Prijavni list i literarne radove potrebno je dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu: mpk@iea.rs najkasnije do 25. novembra 2022. godine do 23:59 sa naznakom: „Za literarni konkurs – osnovne škole“ ili „Za literarni konkurs – srednje škole“.

Prijavni list i likovne radove potrebno je dostaviti poštom, pri čemu je 25. novembar poslednji dan kada radovi mogu biti predati na slanje. Radovi se šalju na adresu:

Institut za evropske poslove

Dvadesetsedmog marta 25a

11120 Beograd

Proglašenje najboljih radova održaće se 9. decembra 2022. godine.

Show Buttons
Hide Buttons