U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Nevena Buvač

2i

Rođena je u Beogradu gde je diplomirala na Fakultetu za kulturu i medije, smer menadžment u kulturi i medijima. Tokom studija sticala je novinarsko iskustvo u dnevnom listu “24 sata”. Radno iskustvo je sticala u Narodnoj kancelariji Predsednika u Odeljenju za projekte, koje se bavi inicijativama, predlozima projekata i drugih dokumenata upućenih predsedniku Srbije. Učestvovala je na projektu Upis dece iz neformalnih naselja u pripremno-predškolski program. Pohađala je seminare iz oblasti ljudskih prava, tranzicione pravde, nenasilnog rešavanja konflikata, veština uspešne komunikacije i pregovaranja.

Show Buttons
Hide Buttons