U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

Institut za evropske poslove uz podršku Ambasade SAD u Beogradu organizuje program Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji koji će se održati u periodu od 24. januara do 29. januara 2022. godine u Kragujevcu. Program se fokusira na značaj i mehanizme zaštite prava manjina i ima za cilj da pruži mogućnost mladim pravnicima, advokatima, studentima prava i nedavno diplomiranim pravnicima da direktno doprinesu unapređivanju ljudskih prava u Srbiji i time unaprede veštine koje će im biti neophodne u poslu koji obavljaju ili će obavljati.

Modul u trajanju od tri meseca se sastoji od petodnevnog treninga, organizacije vršnjačkih edukacija, medijskih pojavljivanja i pisanja predloga praktičnih politika. Trening je specijalno namenjen mladim pravnicima, advokatima, saradnicima u tužilaštvima i sudovima, studentima prava i nedavno diplomiranim pravnicima.

Pozivamo studente i studentkinje prava, pripavnike i saradnike u tužilaštvima, sudovima, advokatskim kancelarijama i ostale mlade pravnike da se prijave na konkurs na dole navedeni način. Biće izabrano 20 učesnika i učesnica u skladu sa njihovom motivacijom, principima regionalne rasprostranjenosti, kulturne i jezičke raznolikosti i ravnopravnosti polova. Posebno ohrabrujemo mlade pripadnike i pripadnice nacionalnih, verskih i drugih manjina da se prijave za učešće na treningu.

Program

            Program obuhvata trening koji se sastoji iz predavanja, radionica, diskusije učesnika i učesnica sa univerzitetskim profesorima, pravnicima, predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi i aktivnosti nakon treninga. Trening obuhvata i posete institucijama od značaja za trening poput suda, Ombudsmana i slično.

Trening se sastoji od pet radnih dana sa intenzivnom agendom. U okviru svakog dana organizovano je četiri celina u trajanju od po 90 minuta. Tokom treninga očekujemo da se razviju veštine i znanja učesnika i učesnica u cilju boljeg razumevanja koncepta ljudskih prava kao i da se usvoje mehanizmi za zaštitu i zastupanje oštećenih.

Nakon treninga učesnici i učesnice imaju obavezu održavanja minimum jedne vršnjačke edukacije, medijskog pojavljivanja i pisanja predloga praktične politike na teme koje su obrađivane na programu.

Način prijave

Molimo vas, popunjeni prijavni formular koji možete preuzeti na linku ispod, kao i jednu svoju fotografiju pošaljite na adresu mrd@iea.rs, ne kasnije od 12. januara 2022. god. do 23:59 časova. Lista odabranih učesnika biće objavljena do 14. januara 2022. g. do 16h. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora.

PREUZMI PRIJAVNI FORMULAR

Troškovi

Odabranim kandidatima/-kinjama biće pokriveni svi troškovi smeštaja i ishrane i prevoza u dolasku tokom trajanja programa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa programom prosledite ih na: mrd@iea.rs

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Srećno!

Tim MRD 2022

Show Buttons
Hide Buttons