U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

Institut za evropske poslove uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona SAD i Ambasade SAD u Beogradu, organizuje program Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za borbu protiv nasilja u porodici u okviru kojeg će se održati trening za pripadnike policije, mlade pravnike i pravnice, pripravnike/saradnike u advokatskim kancelarijama, sudovima i tužilaštvima iz čitave Srbije i napredne studente završnih godina pravnih fakulteta. Trening će biti održan od 6. decembra do 11. decembra u Bajinoj Bašti.  

Program se fokusira na pojam nasilja u porodici kao, nažalost, veoma učestale pojave i društvenog fenomena na koji pravnici neretko nailaze u svojoj praksi kao advokati, tužioci i sudije. Neke od tema koje će biti obrađene jesu pojam ljudskih prava kao uvod u trening, zatim uzroci nasilja u porodici, uloga tužilaštva, sudova i resornih ministarstava, perspektiva žrtve, komunikacija sa žrtvom, sudsko veštačenje u slučajevima nasilja. Policijskim službenicima i pravnicima će ovaj trening dati priliku da podignu nivo svog znanja ali i veština u oblasti sa kojom će se nezaobilazno susresti u toku svog rada.

Program se sastoji od petodnevnog treninga (4 radna dana) i organizacije vršnjačkih edukacija nakon seminara.

Pozivamo sve mlade pravnike u Srbiji, studente i studentkinje prava, saradnike/ce i pripravnike/ce u advokatskim kancelarijama, sudovima i tužilaštvima da se prijave za učešće na ovom treningu. Učešće je besplatno a organizator pokriva sve troškove jednosmernog prevoza, smeštaja i ishrane za vreme trajanja treninga. Biće izabrano 20 učesnika i učesnica u skladu sa njihovom motivacijom, principima regionalne rasprostranjenosti, kulturne i jezičke raznolikosti i ravnopravnosti polova. Posebno ohrabrujemo mlade pripadnike i pripadnice nacionalnih, verskih i drugih manjina da se prijave za učešće na treningu.

Nakon treninga, učesnici će imati obavezu da održe jednokratnu vršnjačku edukaciju za svoje desetoro svojih kolega i koleginica u matičnim jedinicama/organizacijama/institucijama.

Način prijave

Molimo vas, popunjeni prijavni formular koji možete preuzeti na linku ispod pošaljite na adresu aleksandra.stankovic@iea.rs, najkasnije do 25. novembra 2022. god. do 23:59 časova. Lista odabranih učesnika biće objavljena do 26. novembra 2022. godine do 16h. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora.

Troškovi

Odabranim kandidatima/-kinjama biće dodeljena jednokratna stipendija koja će pokriti sve troškove smeštaja, jednosmernog prevoza i ishrane tokom trajanja programa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa programom prosledite ih na: aleksandra.stankovic@iea.rs

FORMULAR MOŽETE PREUZETI OVDE

Raspored

Datum Aktivnost
Raspisan konkurs za učesnike/ce 10. novembar 2022.
Rok za prijavu 25. novembar 2021. do 23:59
Konačna lista učesnika i učesnica 26. novembar 2021. do 16:00
Trening 6. decembar – 11. decembar 2022.

 

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Srećno!

TIM IEP 2022

Show Buttons
Hide Buttons