U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola kao i psihologe i pedagoge

Institut za evropske poslove uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona Sjedinjenih Američkih Država, organizuje program Mladi protiv korupcije u okviru kojeg će se održati trening za nastavnike i nastavnice osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Trening će biti održan od 23. do 27. novembra. Tačno mesto održavanja treninga biće naknadno saopšteno primljenim kandidatima/kandidatkinjama.

Imajući u vidu da se pojam korupcije u školskom sistemu Republike Srbije obrađuje veoma oskudno i da ne postoje posebne nastavne jedinice koje su posvećene ovoj veoma važnoj temi, ideja ovog treninga je osposobljavanje nastavnog kadra u osnovnim i srednjim školama da sa svojim učenicima i učenicima obradi pojam korupcije u okviru već postojećeg školskog kurikuluma. Trening će biti podeljen na dva dela – u okviru prvog dela, fokus će biti na pojmu korupcije, njegovim pojavnim oblicima, njegovim uzrocima i uslovima koje pogoduju njegovom nastajanju, a zatim i mehanizmima njegove prevencije i suzbijanja. Drugi deo orijentisan je na osmišljavanje i uvežbavanje radionica kroz koje će nastavnici i nastavnice sa lakoćom, u okviru postojećih nastavnih celina, onde gde je to moguće, uvrstiti i razraditi pojam korupcije i mehanizme za prevenciju i borbu protiv korupcije.

KO SE MOŽE PRIJAVITI I KOJE TROŠKOVE ORGANIZATOR POKRIVA

Projekat se sastoji od četvorodnevnog treninga i organizacije kolegijalnih edukacija u matičnim školama. Ovaj trening namenjen je nastavnicima i nastavnicima srpskog jezika i književnosti, muzičke kulture, likovne kulture, građanskog vaspitanja, psihologije, sociologije, filozofije, ustava i prava građana, kao i školskim psiholozima i pedagozima koji učestvuju u vannastavnim aktivnostima te kroz njih učenicima mogu preneti stečeno znanje.

Pozivamo sve nastavnike i nastavnice srednjih i osnovnih škola u Srbiji koji predaju neki od gore navedenih predmeta da se prijave za trening. Organizator pokriva sve troškove održavanja treninga, honorare za predavače, troškove smeštaja, ishrane kao i prevoz u jednom smeru do mesta održavanja treninga. Biće izabrano 20 učesnika i učesnica u skladu sa principima izražene zainteresovanosti, regionalne rasprostranjenosti, kulturne i jezičke raznolikosti i ravnopravnosti polova.

Program obuhvata trening koji se sastoji od intenzivne agende u okviru koje će domaći i međunarodni eksperti iz oblasti edukacije, korupcije i borbe protiv korupcije održati predavanja i interaktivne radionice sa učesnicima/ama. Pored učešča na samom treningu, svi učesnici i učesnice u obavezi su da sprovedu kolegijalnu edukaciju u matičnim školama – pod ovom obavezom podrazumeva se da svaki učesnik/ca za desetoro svojih kolega i koleginica Institut za evropske poslove, Dvadesetsedmog marta 25a, PIB 106697735, m.br. 28018614, šifra del. 9499 Credit Agricole Banka: RSD: 330-4011183-69, 330-4014053-92, Valutni RS35300070800000767553 održi edukaciju u trajanju od 45 minuta do sat vremena tokom koje će preneti najvažnije zaključke i modele časova o kojima je diskutovano na treningu. O sprovedenoj edukaciji projektnom timu se dostavlja izveštaj.

NAČIN PRIJAVE

Molimo vas, popunjeni prijavni formular koji možete pronaći na sajtu Instituta za evropske poslove (https://iea.rs/) pod odeljkom „Aktuelni konkursi“ pošaljite na adresu office@iea.rs, ne kasnije od 10. novembra 2022. god. do 23:59 časova. Lista odabranih učesnika i učesnica biće poslata na mejl izabranim kandidatima do 15. novembra 2022. godine do 16h. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora. Organizator će svim učesnicima obezbediti potvrde o učešću ukoliko je ovo potrebno zbog trodnevnog odsustvovanja iz matičnih škola.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa pozivom prosledite ih na: office@iea.rs

FORMULAR MOŽETE PREUZETI OVDE

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Srećno!
TIM IEP 2022

*This project is funded by a grant funded by United States Department of State. The opinions, findings, and conclusions stated herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the United State Department of State.

Show Buttons
Hide Buttons