U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Tibor Moldvai

Tibor je rođen je u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer politikologija. 

Više od deset godina u fokusu interesovanja mu je civilni sektor u Srbiji. Od završetka studija sticao je iskustvo u vodećim nevladinim organizacijama u Srbiji iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, evroatlantskih integracija, javne uprave i lokalne samouprave. Karijeru je započeo u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike, osnovanu u vreme Predsednika Borisa Tadića, da bi je nastavio u svratištu za decu ulice na programu integracije predškolske dece iz neformalnih naselja u obrazovni sistem Srbije. od 2012. do 2015. radi u Centru za evroatlantske studije gde stiče iskustvo u pisanju, implementaciji i izveštavanju projekata iz oblasti evroatlantskih integracija. Sredinom 2015 prelazi u Institut za evropske poslove u kome više od tri godine radi na poziciji projektnog koordinatora, a sada je predsednik upravnog odbora.

Bio je stipendista fondacija nemačkih političkih partija kao i Robert Šuman instituta iz Budimpešte i Vilfred Martens centra iz Brisela.

Samostalno i u timu sa saradnicima vodio je preko pedeset kratkoročnih i dugoročnih projekata domaćih i stranih donatora iz oblasti evroatlantskih integracija, antikorupcije, ljudskih i manjinskih prava, vladavine prava i tranzicione pravde. Organizovao je desetine treninga, seminara i radionica za državne službenike, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, mlade i eksperte. 

2016. godine dobija erasmus stipendiju Evropske unije i seli se za Austriju gde od tada živi i radi na relaciji Beograd – Beč. U Beču trenutno radi u menadžmentu zamka Šenbrun gde zajedno sa saradnicima upravlja radom zamka i radi na organizaciji događaja u palati.

Od 2019. blisko sarađuje sa organizacijama koje se bave promocijom održive urbane mobilnosti, održivog razvoja te je implementirao više projekata u okviru organizacije Ulice za bicikliste. Bio je šef tima sastavljenog od pet nevladinih organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije koje su realizovale veliki regionalni projekat održive urbane mobilnosti.

Fokus rada zasniva mu se na izradi, implementaciji i izveštavanju projekata, finansijskom izveštavanju, organizaciji aktivnosti i istraživanju političke i socijalne situacije u Srbiji i Evropi. U poslednje vreme fokus mu je  na urbanizmu, lokalnim temama, upravljanju gradovima i lokalnoj samoupravi. Autor je nekoliko tekstova i publikacija iz oblasti evropskih integracija, antikorupcije i održive mobilnosti.

Kada nije u Institutu za evropske poslove najčešće ga možete videti na biciklu ili čamcu na Dunavu. 

Govori engleski i nemački jezik. Služi se mađarskim jezikom.

Show Buttons
Hide Buttons