U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Tibor Moldvai

Tibor Moldvaitibor

Rođen je u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer politikologija. Deset godina aktivan je u civilnom sektoru. Radio je u nekoliko vodećih nevladinih organizacija u Srbiji gde je sticao iskustvo iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, evropskih integracija, javne uprave i lokalne samouprave. Vodio je preko dvadeset kratkoročnih i dugoročnih projekata domaćih i stranih donatora. Stažirao je u Narodnoj Kancelariji Predsednika Republike.

Učestvovao je na više studijskih poseta i seminara u Srbiji, Regionu, Nemačkoj, Holandiji, Poljskoj, Belgiji i drugim državama Evropske unije iz oblasti vladavine prava, evropskih integracija, unapređenju i jačanju organizacija civilnog društva, anti – korupciji.

Fokus rada zasniva mu se na izradi, implementaciji i izveštavanju projekata, finansijskom izveštavanju, organizaciji aktivnosti i istraživanju političke i socijalne situacije u Srbiji. Govori engleski jezik. Direktor je Departmana za demokratizaciju.

Show Buttons
Hide Buttons