U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Vršnjačka edukacija – Luka Spahić

CAM00239

Šta je bila tema vršnjačke edukacije i na koji način je organizovana?
Temavršnjačkeedukacijeje“MladiidemokratskapolitičkakulturauSrbiji”.Organizovanajeuviduseminara(prezentcije) uzpomoć đačkogparlamenta škole „Goša” i školskogodbora.Prezentacijajeodržanauamfiteatru školenakojojsuprisustvovaliucenicisrednjihskolauSmederevskojPalanci.
Opišitekakosureagovaliučesnicivršnjačkeedukacijenavašeizlaganjeikakavjeuticajonoimalonaučesnike.
Učesnicisusepoprviputsusrelisaovakvomtemom.Iznenađenisudatakvaorganizacijapostoji,aktivnosuučestvovaliuprezentaciji.Najvećiuticajimjebio “Aktivizammladih”gdesunaučilidasusvačijeidejebitneidajemogućepokrenutiinicijativuiizvršitije.Takođeimjebilo

zanimljivomojeučestvovanje na programu “Simulacija rada parlamentaSrbije”

 

Kojaikakvasupitanjapostavljaliučesnicivršnjačkeedukacijeikakostevinatoreagovali?
Bilojepitanjakakosamseprijaviozaprogram “Simulacijaradaparlamenta”, ikakodaseoniuključeuVašeprograme.Postavljalisupitanja, kakopodnetiinicijativuu školi,graduikoim

sve,odnadležnih, možepomoći.RekaosamimdaukolikolajkujuVasustranicunaFB,mogu

dobiti info. o aktuelnimprojektima, kaosto je “Našaevropskabudućnost”.U kolikoimajubilo

kojeproblememogu se obratitiOmladinskomodboruzaobrazovanjeiliKancelarijizamlade.

 

IMG_20140603_200539
CAM00242
IMAG0294
IMAG0297
CAM00243

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons