Institute for European Affairs is focusing on negotiations between Serbia and the EU as well as on strengthening the capacity of all sides involved in the process. Given the complexity and long duration of the process, the Institute brings together a large number of professionals and external experts with whom organises trainings, debates and other forms of capacity development. We want to contribute to enhanced understanding of Serbia-EU relations. The Institute provides multi-perspective trainings in order to enable active participation of professionals and citizens in the decision-making processes. The Institute actively advocates for fundamental reforms within the EU integration process and in cooperation with partners working on strengthening Serbia's capacity to face the challenges of the global world through collective action. The overall objective is active membership of Serbia in Euro-Atlantic framework for the benefit of all citizens.

MINORITY RIGHTS DEFENDERS

 

banner

Institute for European Affairs, supported by the Embassy of The United States in Belgrade is implementing the programme Minority Rights Defenders. Project will bring together students of Law, recently Bachelor or Master of Laws and lawyers, as well as police officers and people who are being educated for similar professions. The idea of the programme is to give those people the opportunity to upgrade human rights in Serbia, and to upgrade skills which will be important for the job which they currently work, or in the future job.

Programme is specifically designed for this two big groups having in mind they are the first one which should protect human and minority rights of all citizens of Serbia, if they are violated. Additionaly, during the process of negotiating between Serbia and the EU, some of the most important reforms will be implemented in chapters 23 and 24, judiciary and fundamental rights and Justice, freedom and security. Having more informed participants in the process of reforming judicary and the police, reforms will be more effective and efficient.

Through a multi-perspective based approach of the training which already established two groups of 20 alumni, participants will have a possibility to gain neccesary knowledge about methods of institutional protection of human rights of minority groups in Serbia, different minority groups in Serbia but will also learn about obstacles and challenges which minorities, but maybe even participants are facing.

During two trainings, total of 40 participants will take part in the programme and will get familiar with the metods of instutional protection of human rights in Serbia, as well as with the ways of helping persons whos human rights are endangered. Trainings will underline the importance of equal treatment in front of the Law and access to justice in defending citizens in democratic state.

The participants will create a network of Minority Rights Defenders, where they will exchange experiences and work together on protecting human rights of minority groups in Serbia. All participants are obliged to organize media appearances, peer to peer discussions, and write policy papers on topics of defending the minority rights after having participated at the trainings.

Participants will be equipped with the knowledge and skills important for their future career. They will establish a network where they will share the experiences and work together in order to promote human rights in Serbia.

After the training, all participants will be obligied to complete three activities: media apperance, peer-to-peer education and writting policy brief, from protecting minority rights portfolio.

After the training, a confirmation of attending is received, and after fulfiled three follow up activities, participants will receive a certificate and a recomendation, if needed.

Institut za evropske poslove uz podršku Ambasade SAD u Beogradu organizuje program Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji koji će se održati u periodu od 26. novembra do 1. decembra 2019. godine u Kragujevcu. Program se fokusira na značaj i mehanizme zaštite prava manjina i ima za cilj da pruži mogućnost mladim pravnicima, advokatima, studentima prava i nedavno diplomiranim pravnicima da direktno doprinesu unapređivanju ljudskih prava u Srbiji i time unaprede veštine koje će im biti neophodne u poslu koji obavljaju ili će obavljati.

Modul u trajanju od tri meseca se sastoji od šestodnevnog treninga, organizacije vršnjačkih edukacija, medijskih pojavljivanja i pisanja predloga praktičnih politika. Prvi trening je specijalno namenjen mladim pravnicima, advokatima, studentima prava i nedavno diplomiranim pravnicima.

Pozivamo studente i studentkinje prava, mlade pripravnike, pravnike advokate i tužioce iz Srbije da se prijave za učešće u ovom programu. Biće izabrano 20 učesnika i učesnica u skladu sa njihovom motivacijom, principima regionalne rasprostranjenosti, kulturne i jezičke raznolikosti i ravnopravnosti polova. Posebno ohrabrujemo mlade pripadnike i pripadnice nacionalnih, verskih i drugih manjina da se prijave za učešće na treningu.

Program 

Program obuhvata trening koji se sastoji iz predavanja, radionica, diskusije učesnika i učesnica sa univerzitetskim profesorima, pravnicima, predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi i aktivnosti nakon treninga. Trening obuhvata i posete institucijama od značaja za trening poput suda, Ombudsmana i slično.

Trening se sastoji od pet radnih dana sa vrlo intenzivnom agendom. U okviru svakog dana organizovano je četiri celina u trajanju od po 90 minuta. Tokom treninga očekujemo da se razviju veštine i znanja učesnika i učesnica u cilju boljeg razumevanja koncepta ljudskih prava kao i da se usvoje mehanizmi za zaštitu i zastupanje oštećenih.

Nakon treninga učesnici i učesnice imaju obavezu održavanja minimum jedne vršnjačke edukacije, medijskog pojavljivanja i pisanja predloga praktične politike na teme koje su obrađivane na programu.

Način prijave 

Molimo vas, popunjeni prijavni formular koji možete pronaći na sajtu Instituta za evropske poslove (https://iea.rs/) pod odeljkom „Aktuelni konkursi“ i u delu „Aplikacioni formular“ u okviru projekta „Branitelji/ke manjinskih prava“ pošaljite na adresu mrd@iea.rs, ne kasnije od 10. novembra 2019. god. do 10:00 časova. Lista odabranih učesnika biće objavljena do 12. novembra 2019. g. do 16h. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani od strane organizatora.

Troškovi

Odabranim kandidatima/-kinjama biće dodeljena jednokratna stipendija koja će pokriti sve troškove smeštaja, prevoza i ishrane tokom trajanja programa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa programom prosledite ih na: mrd@iea.rs

 

Raspored

Datum Aktivnost
Raspisan konkurs za treću generaciju polaznika 24. oktobar 2019
Rok za prijavu 10. novembar do 10h
Konačna lista učesnika i učesnica 12. novembar do 16h
Trening 26. novembar do 1. decembar 2019.
Aktivnosti nakon treninga 1.decembar 2019. – 1. mart 2020.

 

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Preuzmi prijavni formular

Preuzmi Pravilnik o ponašanju učesnika i učesnica na treningu

Srećno!

Tim MRD 2019

Third generation

Anika Jakovljević

Vladimir Stojičević

Vladimir Stanković

Stefan Drinjak

Sonja Georgijeva

Ševal Kadrija

Nikola Ivković

Nikola Ilić

Nikola Aleksić

Nenad Kalčić

Marica Misic

Jovana Gobeljić

Jovana Bekić

Jelena Orlić

Ivana Milovac

Ivana Golubović

Džemil Jakupović

Dragica Novaković

Branislava Arađan

Bogdana Đusić

Second generation

First generation

Show Buttons
Hide Buttons