Institute for European Affairs is focusing on negotiations between Serbia and the EU as well as on strengthening the capacity of all sides involved in the process. Given the complexity and long duration of the process, the Institute brings together a large number of professionals and external experts with whom organises trainings, debates and other forms of capacity development. We want to contribute to enhanced understanding of Serbia-EU relations. The Institute provides multi-perspective trainings in order to enable active participation of professionals and citizens in the decision-making processes. The Institute actively advocates for fundamental reforms within the EU integration process and in cooperation with partners working on strengthening Serbia's capacity to face the challenges of the global world through collective action. The overall objective is active membership of Serbia in Euro-Atlantic framework for the benefit of all citizens.

Selami Mustafa

 

Selami Mustafa

Seminar pesë ditor në Novi Sad; mbrojtësit e të drejtave të pakicave në Serbi!

Nga: Selami Mustafa

Këshilli për edukim i të rinjëve në bashkpunim me organizatën jo qeveritare ,,Civil Right Defender” organizuan Seminarin pes ditorë ne Novi Sad, me temen Mbrojtesit/et e të drejtave të pakicave ne Sërbi.

Në këtë Seminar morën pjesë juristët e rinjë nga shumë qytete të Sërbisë, Novi Pazari, ku pjesmarrës kishte edhe juristë nga pakica shqipëtare nga Presheva dhe Bujanoci.

Në agjenden e ketij seminari ishin te organizuar ligjerata nga profesore te ndryshem, ku ne vacanti paten rastin te dëgjojn edhe profesoreshen e te drejtave te njeriut Marijana Pajvaçiq, e cila në veçanti diskutoj edhe per problemet dhe realizim e te drejtave te pakicës shqipëtare.

Në kuadër të seminarit ishin te organizaura edhe vizita të institucioneve shtetëtore, ku patem rastin te vizitojm, Gjykatën themelore të Novi Sadit, nga gjykateset u njoftuam per kontestet familjare, civil dhe penal.
Mbrojtësin e qytetarëve të e K.A. të Vojvodinës, ku kryetarja e këtij institucioni foli për organizimin, kompetencat si dhe ankesat e qytetarëve.

SelaNga keta organe shteterore qe i vizituam, mesuam se si pakicat e në vecanti pakica hungareze, i realizon te drejtat të cilat burojn nga Kushtetuta e Serbis, ku nga ligjeruasit në kët seminar u tha që të jen si model edhe pakicat me numer me te vogel te banoreve në realizimin e të drejtave të tyre.

Seminarin juristët e rinjë e perfunduan duke shkëmbyer praktikat e të gjitha pakicave, problemet të cilët i preokupojn në vendet e tyre ku vlejnë të njejtët ligje, mire po praktikisht nuk zbatohen si të tillë.

(P.s.Autori Jurst i diplomuar, pjesëmarrës në kët Seminar)

Show Buttons
Hide Buttons