U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Vršnjačka edukacija – Natalija Perišić

IMG_1715

Šta je bila tema vršnjačke edukacije i na koji način je organizovana?
 

Tema vršnjačke edukacije je bila Narodna skupština. Organizovana je uz pomoć direktorice škole koje je obezbedila prostor u kome je vršnjačka edukacija održana.

Sa učesnicima sam diskutovala o tome šta je parlament, koje uloge ima Narodna skupština u Republici Srbiji, kakve sednice   postoje, kako se usvaja zakon u Republici Srbiji odnosno, koji put treba zakon da pređe od predlaganja istog do stupanja na snagu. Takođe, razgovari smo o govorništvu, debati I elementima koje treba da poseduje debata da bi bila uspešna. Pre diskusije o temi održala sam izglaganje o Omladinskom odboru za obrazovanje.

 

 

 

 

Opišite kako su reagovali učesnici vršnjačke edukacije na vaše izlaganje i kakav je uticaj ono imalo na učesnike.
 

 

Učesnici su tokom edukacije pokazali veliko interesovanje prema temi koju smo obrađivali, pažljivo su slušali moje izlaganje.   Aktivno su učestvovali u razgovoru iznoseći svoja mišljenja I stavove. Takođe, postavljali su mnoga pitanja u vezi sa temom.

 

 

Koja i kakva su pitanja postavljali učesnici vršnjačke edukacije i kako ste vi na to reagovali?
 

 

Učesnici su postavljali vrlo jasna I precizna pitanja . Želeli su da čuju primere imena parlamenta koje druge države koriste unutar svojih granica, zanimalo ih je ko je najmađi, a ko najstariji narodni poslanik u Srbiji, ko bira narodne poslanike , kao I mnoga druga pitanja. Neki učesnici su bili kreativni I pitali da li se kažnjava grupa ljudi kojima je zakon namenjen ako ona nije obaveštena o stupanju zakona na snagu, a taj zakon prekrši, šta se dešava ako se usvoje dva suprotna amandmana, … Moja reakcija na pitanja učesnika je bila pozitivna I na svako pitanje su učesnici dobili odgovor. Naravno, do odgovora smo dolazili zajedno, jer su učesnici bili aktivni, a kreativnija pitanja su izazvala diskusije I “debate” među samim učesnicima jer su želeli da iznesu svoj stav I mišljenje.

 

 

IMG_1708
IMG_1707
IMG_1704

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons