U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Rezultati istraživanja stavova javnog mnjenja Americi

Iako četvrtina građana odnosima Srbije i Amerike daje jedinicu, 40% smatra da će se odnosi u budućnosti popraviti, ali većina ne zna kako, dok petina smatra da se odnosi ne mogu popraviti. Najbolje odnose Srbija je imala sa Amerikom za vreme Tita, a najlošije za vreme Miloševića. Poseta Trampa mogla bi da poboljša odnose, a polovina građana smatra da Srbija treba da ima dobre odnose sa Amerikom i Rusijom. O odnosima Srbije i Amerike građani se informišu preko televizije, internet portala i novina, a većina nije upoznata sa donacijama iako je Amerika drugi najveći donator, posle EU i njenih članica.

Povodom 100 godina od podizanja zastave Srbije na Beloj kući 28. jula 1918. godine, Institut za evropske poslove objavljuje rezultate istraživanja javnog mnjenja koje je u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom sproveo je u periodu od 16. do 20. marta. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1203 ispitanika.

Četvrtina građana Srbije odnose Srbije i Amerike ocenjuje najnižom ocenom, dok samo 1,7% građana daje najvišu ocenu 5. Na skali od 1 do 5 (gde je prosek 3) odnosi dve države ocenjeni su prosečnom ocenom 2,27. Više ocene daju žene, građani mlađi od 30 godina, kao i stanovnici Vojvodine.

40% građana veruje da će, u budućnosti, odnosi Srbije i Amerike biti bolji (ovaj stav u većoj meri zastupaju muškarci u odnosu na žene), dok 48% građana misli da neće doći do poboljšanja odnosa.

Na pitanje šta bi poboljšalo odnose Srbije i Amerike 29,4% ne zna odgovor, dok petina smatra da se odnosi ne mogu popraviti. 7,2% navodi promenu odnosa Amerike prema Srbiji, više uvažavanja i razumevanja, 6,5% građana mišljenja je da do poboljšanja odnosa može doći samo ukoliko Srbija pristane da bude sluga, isti procenat navodi više dijaloga i političke saradnje, 6,3% navodi da bi odnose poboljšalo da se Srbija odrekne Kosova, 5,4% pominje ekonomsku saradnju i investicije.

Prema mišljenju 62,2% građana odnosi Srbije i Amerike bili su najbolji u vreme Titove Jugoslavije i ovog stava su u većoj meri žene, građani osnovnog obrazovanja, stanovnici regiona Vojvodina, dok sa porastom godina starosti raste broj građana koji dele ovaj stav. 13,1% smatra da su odnosi Srbije i Amerike bili najbolji pre i tokom II svetskog rata, 11,9% pre i u toku I svetskog rata, 9,1% nakon 5. oktobra, dok 3,7% navodi vreme Slobodana Miloševića.

Građani su podeljeni po pitanju toga da li bi poseta Donalda Trampa poboljšala odnose Srbije i Amerike (da 44%, ne 45%), dok je 11% neodlučniih. Stava da bi poseta imala pozitivne efekte su uglavnom žene, građani stariji od 60 godina, dok muškarci i građani mlađi od 60 godina smatraju da poseta predsednika Amerike ne bi poboljšala odnose dve države.

46% građana stava je da je za Srbiju značajno da ima dobre odnose i sa Rusijom i sa Amerikom (pre svega žene, mlađi od 45 godina, sa porastom stepena obrazovanja raste broj građana koji dele ovaj stav), Rusiju navodi 45,1% (muškarci, oni do 30 godina, sa porastom stepena obrazovanja opada broj građana koji dele ovaj stav). Prednost odnosima sa Amerikom daje 4,7%, 2,9% navodi odgovor „ni sa jednom“, dok 1,4% građana nema stav po ovom pitanju.

O odnosima Srbije i Amerike najveći broj građana informiše se putem televizije (37,7%), približno jednak broj (nešto manje od petine) navodi internet portale i štampane medije, 7,9% informiše se preko prijatelja i kolega, 7% putem društvenih mreža, 5,1% putem radija, dok se 2,9% građana uopšte ne informiše na ovu temu.

70,4% nije upoznato sa donacijama Amerike (u većoj meri žene, građani stariji od 45 godina, osnovnog i srednjeg obrazovanja). Donacije u oblasti zdravstva pominje 7%, u oblasti infrastrukture 6,4%, 5,8% navodi donacije na polju kulture, 5,3% u oblasti energetike, a 5,1% smatra da su donacije Amerike najveće u oblasti obrazovanja.

Preuzmite istraživanje

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons