U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

U velikoj meri građani Srbije podržavaju trajni mir s Albancima (75%), pritom ne znaju šta je plan Vlade i predsednika o Kosovu, ali većina smatra da je Kosovo izgubljeno (46%). Stavovi o ponovnom osvajanju Kosova su skeptični, 45% ne vidi to kao realnost.

Većina ne podržava uslov priznavanja za ulazak u EU (70%) i većina je protiv plana EU za rešavanje odnosa između Beograda i Prištine.

Iako bi većina glasala protiv nezavisnosti Kosova na referendumu (57.7%), podeljeni su stavovi o tome da li će Vlada Srbije priznati nezavisnost pokrajine.

Beograd, 11. oktobar 2023. – Sedmu godinu, Institut za evropske poslove, ove godine u saradnji sa Smart Plus Research istraživačkom kućom, sproveo je u periodu od 11. do 29. maja 2023. istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana prema Kosovu. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, metodom CAWI, kvantitativnim istraživanjem putem WEB panela.

Kosovo je izgubljeno prema mišljenju 46.0% ispitanika, dok suprotan stav zauzima trećina, a petina je uzdržana. Kosovo smatraju izgubljenim u izraženijoj meri žene, ispitanici uzrasta 30-44 godina, dok su oni stariji od 60 godina skloniji mišljenju da za Kosovo ima nade. U poređenju sa prethodnim talasima, nije primetan trend rasta ili pada u proteklih osam godina.

Mišljenja o tome da li će ova Vlada priznati nezavisnost Kosova su podeljena: 32.3% smatra to mogućim, 39.8% da to neće učiniti, dok je 27.9% neodlučnih. U poređenju sa prethodnim istraživačkim talasima primetan je porast onih koji smatraju da će Vlada priznati Kosovo uz istovremeni pad onih koji u to ne veruju. Među onima koji dele mišljenje da će Vlada priznati Kosovo preovlađuju muškarci, ispitanici starosti 30-44 godina, višeg obrazovnog nivoa i iz Beograda. S druge strane, najstariji sugrađani češće zastupaju stav da Kosovo neće biti priznato u mandatu ove Vlade.

Priznavanje Kosova kao uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju ne bi podržala većina građana Srbije (69.8%), dok je skoro podjednak procenat onih koji bi se sa tim uslovom složili kao i onih koji su neodlučni. Najveću podršku tome dali su ispitanici iz Beograda i iz Vojvodine, a najmanju podršku ispitanici iz ostalih regiona Srbije, kao i stariji od 60 godina. U odnosu na prethodne istraživačke talase primetan je porast onih koji se o ovome nisu izjasnili i među njima provlađuju žene.

Većina ispitanika je skeptična kada je u pitanju verovatnoća da će Srbija ponovo uspostaviti suverenitet i kontrolu nad Kosovom (45.3% smatra da to nije ostvarivo). Neodlučnih je u ovom talasu više nego u prethodnim i opet su žene te koje nisu ispoljile jasan stav prema ovom pitanju. Mladi su skloniji da poveruju da postoji ovakva mogućnost, dok su oni uzrasta 30-44 suprotnog mišljenja. Stariji su češće uzdržani.

Preko 4/5 građana ne zna kakav je plan Vlade Srbije o Kosovu i u tome ne postoje primetne socio-demografske razlike u odgovorima ispitanika. Nešto veći procenat ispitanika odgovorio je da zna za plan predsednika Vučića u vezi Kosova (19.3%). Zanimljivo je da je među onima koji su naveli da sa tim planom nisu upoznati više ispitanika sa višim i visokim obrazovanjem.

Gotovo polovina građana ne bi podržala plan predsednika Vučića koji bi građanima Srbije doneo stabilnu državu i bolji standard ali po cenu da Kosovu dobije nezavisnost. Među njima muškarci češće zastupaju takav stav, za razliku od žena, među kojima srećemo i više neodlučnih. Ispitanici iz Beograda u većem procentu ne bi podržali ovaj plan, za razliku od onih iz regiona Vojvodine koji bi u većoj meri glasali potvrdno. S druge strane, najviše je neodlučnih u regionu Istočne i Južne Srbije.

Ako bi se raspisao referendum o nezavisnosti Kosova najviše je onih koji bi glasali protiv (57.7%), tek svaki deseti bi glasao za, dvoumi se 6.32%, dok na izbore ne bi izašlo 14.6% ispitanika. Među onima koji bi glasali protiv više je muškaraca, dok su žene više neodlučne i, uz najstarije sugrađane, češće ne bi glasale. Protiv nezavisnosti Kosova češće bi glasali građani iz regiona Istočne i Južne Srbije. Uočljiv je opadajući trend protivnika nezavisnosti Kosova posmatrano u periodu od marta 2019. do maja 2023. godine.

Tri četvrtine ispitanika podržava trajni mir sa Albancima na Kosovu, 9.3% se tome protivi, a 15.5% nije iznelo stav o tome. Mlađi i stanovnici Beograda su u većoj meri protiv, za razliku od najstarijih koji su češće za uspostavljanje trajnog mira. Iz regiona Istočne i Južne Srbije najmanje je protivnika. U poređenju sa prethodnim istraživačkim talasom nisu primetne razlike u distribuciji odgovora na ovo pitanje.

Kada je u pitanju plan Evropske unije o rešavanju odnosa između Beograda i Prištine, većina građana nije mogla da iznese jasan stav o tome (49.2%). Ipak, više je onih koji se tom planu protive (37.7%) od onih koja ga podržavaju (13.2%). Među protivnicima ovog plana u većem procentu srećemo muškarce, dok je među neodlučnima više žena i ispitanika iz Istočne i Južne Srbije. Najmanje neodlučnih uzrasta je 30 do 44 godina.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons