U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Category Archives: Medijska aktivnost

ВИКТОРИЈА ПЕТРЕСКА, ИСКУСТВОТО КАКО МЛАД АМБАСАДОР ЗА ПОМИРУВАЊЕ

Викторија Петреска од Прилеп, апсолвент на Економскиот факултет Прилеп беше наш претставник на програмата за млади амбасадори за помирување. Оваа програма беше организирана од страна … Read more »

ВИКТОРИЈА ПЕТРЕСКА ОД ПРИЛЕП, МЛАДA АМБАСАДОРКА ЗА ПОМИРУВАЊЕ

Од 8-13 декември во Белград, Србија, се одржа програмата за млади амбасадори за помирување. Оваа програма беше организирана од страна на српската организација Младински одбор … Read more »

Show Buttons
Hide Buttons