U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Tag Archives: luka spahić

Vršnjačka edukacija – Luka Spahić

Šta je bila tema vršnjačke edukacije i na koji način je organizovana? Temavršnjačkeedukacijeje“MladiidemokratskapolitičkakulturauSrbiji”.Organizovanajeuviduseminara(prezentcije) uzpomoć đačkogparlamenta škole „Goša” i školskogodbora.Prezentacijajeodržanauamfiteatru školenakojojsuprisustvovaliucenicisrednjihskolauSmederevskojPalanci. Opišitekakosureagovaliučesnicivršnjačkeedukacijenavašeizlaganjeikakavjeuticajonoimalonaučesnike. Učesnicisusepoprviputsusrelisaovakvomtemom.Iznenađenisudatakvaorganizacijapostoji,aktivnosuučestvovaliuprezentaciji.Najvećiuticajimjebio “Aktivizammladih”gdesunaučilidasusvačijeidejebitneidajemogućepokrenutiinicijativuiizvršitije.Takođeimjebilo zanimljivomojeučestvovanje na … Read more »

Show Buttons
Hide Buttons