U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Borba protiv radikalnog i nasilnog ekstremizma

Jedna od sve većih pretnji u svetu je širenje radikalnog ekstremizma koji može lako dovesti do nasilnog ekstremizma. S obzirom da je najefikasniji način širenja ove pojave Internet, skoro da nijedan deo sveta nije siguran ili izolovan u pogledu ove pretnje. Istraživanja pokazuju, naročito istraživanja vezana za mlade, da ni naša zemlja nije izuzetak. Kao najčešći i najintenzivniji korisnici Interneta, mladi ljudi, posebno oni koji i dalje traže svoj identitet, veoma su podložni efektima radikalnih i ekstremističkih stavova. Institut je prepoznao potrebu za radom sa mladima u ovoj oblasti. Smatramo da je neophodno uspostaviti kontra-balans i ponuditi mladim ljudima u Srbiji i alternativne načine koje oni mogu da prate. S obzirom na ozbiljnost i razmere problema koji on može napraviti u budućnosti ako se godinama zanemaruje, tim Instituta za evropske poslove odlučio je da ne bi bilo dovoljno da se ovom problemu posveti samo jedan projekat. Zbog toga se u okviru rada Instituta razvio čitav program koji se bavi borbom protiv ekstremizma.

Show Buttons
Hide Buttons