U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Prva nagrada – Moja teorema – Dragana Đorđević

Dragana Đorđević učenica VI-3 Osnovne Škole Ljupče Španac iz Bele Palanke, za pesmu MOJA TEOREMA, dobitnica je prve nagrade literarnog konkursa za učenike i učenice osnovnih škola u Srbiji koji je sproveo Institut za evropske poslove, u okviru projekta „Mladi protiv korupcije“, uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona SAD i Ambasade SAD u Beogradu.

MOJA TEOREMA

Za korupciju sam čula na televiziji

A često je pominju mama i tata

Nisam razumela šta sve to znači

I da li je opasna poput rata.

Možda sam ja još uvek mala

I nisam dorasla ovoj priči

Ali meni ta korupcija

Veoma na matematiku liči.

Ako se saberu funkcije i novac

Pa zatim podele diplome i vlast,

Množe se vile i apartmani

A oduzimaju sloboda i čast.

Zato u izrazu-korupcija

Za mene više nepoznatih nema

Zlo i korupcija su jednakost

I to je moja teorema.

Show Buttons
Hide Buttons