U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Rezultati istraživanja javnog mnjenja o Evropskoj uniji

Građani su na skali od 1 do 5 dali odnosima Srbije i Evropske Unije ocenu 2,78. Na referendumu za ulazak Srbije u EU potvrdno bi se izjasnilo manje od polovine, 49,5% građana. Najvećim neprijateljem u EU građani Srbije smatraju Hrvatsku, a najvećim prijateljem Nemačku. Mladi i dalje znatno skeptičniji od starijih u pogledu EU integracija.

Institut za evropske poslove u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom sproveo je u periodu od 21. do 24. marta istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana o Evropskoj uniji. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1201 ispitanika.

Građani Srbije na skali od 1 do 5 ocenili su odnose između Srbije i Evropske Unije ocenom 2.78. Najveći broj ispitanika dao je ocenu dobar (3), najmanji broj građana dao je odličnu ocenu (5). Iako više od polovine građana podržava u načelu članstvo Srbije u EU, manje od polovine građana, 49,5% građana bi i glasalo za ulazak Srbije u EU.

62% građana smatra da Srbija ima korist od saradnje sa EU. Najmlađi građani najviše smatraju da Srbija ima koristi od saradnje sa EU, ali oni i najmanje podržavaju konkretno članstvo naše zemlje u EU.

Najstariji građani najviše podržavaju članstvo Srbije u EU, njih dve trećine, a najmanje podržavaju najmlađi građani, tek nešto više od polovine. Razlika u podržavanju članstva u EU između ove dve kategorije stanovništa iznosi čak 13%.

Ulazak Srbije u EU više podržavaju Beograđani i Vojvođani, a manje stanovnici uže Srbije. Žene više podržavaju ulazak u EU od muškaraca.

Kada se radi o državama članicama u EU, građani smatraju da su nam najveći prijatelji u EU Nemačka, Grčka, Španija i Austrija, a najveći neprijatelji Hrvatska, Velika Britanija, opet Nemačka i zatim Francuska.

Građani smatraju da od susednih država, sa BIH i Mađarskom imamo najbolje odnose, a sa Hrvatskom i Albanijom najlošije. Crna Gora je na trećem mestu i kao država sa kojom imamo najbolje i najlošije odnose.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons