U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

KONKURS ZA RADNO MESTO PROJEKTNI ASISTENT/KINJA

Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za radno mesto Projektnog/e asistenta/kinje

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

U nastavku konkursa nalaze se informacije o uslovima neophodnim za prijavljivanje na konkurs, opisu posla i načinu prijavljivanja na konkurs.

Uslovi:

 1. Državljanin/državljanka Republike Srbije ili prebivalište sa dozvolom za rad;
 2. Najmanje četvrti stepen stručne spreme, (gimnazija, ekonomska ili pravno birotehnička škola), prednost imaju diplomci i studenti fakulteta društvenih nauka;
 3. Poznavanje rada i iskustvo u projektnom menadžmentu od bar godinu dana;
 4. Napredno znanje engleskog jezika;
 5. Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), sa posebnim naglaskom na Excel program i društvene mreže;
 6. Iskustvo u organizovanju događaja različite vrste, istaknute organizacione sposobnosti;
 7. Izražene komunikacione sposobnosti;
 8. Spremnost na izvršavanje obaveza u kratkim rokovima.

Opis posla:

 1. Asistencija prilikom priprema nacrta predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora;
 2. Asistencija pri upravljanju projektnim ciklusom;
 3. Asistencija pri izvršavanju administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u sklopu odobrenih projekata od strane donatora;
 4. Priprema dokumentacije za izveštavanje kod donatora;
 5. Priprema dokumentacije za izveštaje kod državnih organa Republike Srbije;
 6. Izrada nacrta finansijskih i narativnih izveštaja na projektima na kojima je asistent/kinja;
 7. Po potrebi komunicira sa donatorima i drugim stranama u vezi sa implementacijom projekata i rada Instituta;
 8. Komunikacija sa spoljim saradnicima (Računovođa, IT menadžer i sl.)
 9. Uređuje portale Instituta i redovno komunicira sa kolumnistima i web administratorom, ažuriranje podataka u vezi sa projektima kojima asistira;
 10. Prevođenje tekstova i analiza za potrebe projekata na kojima asistira;
 11. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom u skladu sa Pravilnikom o Sistematizaciji poslova u Institutu za evropske poslove.

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, ohrabrujemo Vas da pošaljete:

–  vaš CV (maksimum 2 strane);

–  motivaciono pismo (maksimum 1 strana);

– finansijsku ponudu

na asistent@iea.rs najkasnije do 27. januara 2020. godine do 09:00 časova. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na office@iea.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje. Proces selekcije, testiranja i intervjuisanja biće sprovedeni neposredno nakon završetka konkursa a ne kasnije od 10. februara.

Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.

Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na testiranje u vezi sa znanjem engleskog jezika i rada na računaru. Uspešni/uspešne kandidati/kandidatkinje će biti pozvani/e na razgovor.

Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.

Želimo Vam uspeh u konkurisanju!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons