Institute for European Affairs is focusing on negotiations between Serbia and the EU as well as on strengthening the capacity of all sides involved in the process. Given the complexity and long duration of the process, the Institute brings together a large number of professionals and external experts with whom organises trainings, debates and other forms of capacity development. We want to contribute to enhanced understanding of Serbia-EU relations. The Institute provides multi-perspective trainings in order to enable active participation of professionals and citizens in the decision-making processes. The Institute actively advocates for fundamental reforms within the EU integration process and in cooperation with partners working on strengthening Serbia's capacity to face the challenges of the global world through collective action. The overall objective is active membership of Serbia in Euro-Atlantic framework for the benefit of all citizens.

KONKURS ZA RADNO MESTO PROJEKTNI ASISTENT/KINJA

Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za radno mesto Projektnog/e asistenta/kinje

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

U nastavku konkursa nalaze se informacije o uslovima neophodnim za prijavljivanje na konkurs, opisu posla i načinu prijavljivanja na konkurs.

Uslovi:

 1. Državljanin/državljanka Republike Srbije ili prebivalište sa dozvolom za rad;
 2. Najmanje četvrti stepen stručne spreme, (gimnazija, ekonomska ili pravno birotehnička škola), prednost imaju diplomci i studenti fakulteta društvenih nauka;
 3. Poznavanje rada i iskustvo u projektnom menadžmentu od bar godinu dana;
 4. Napredno znanje engleskog jezika;
 5. Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), sa posebnim naglaskom na Excel program i društvene mreže;
 6. Iskustvo u organizovanju događaja različite vrste, istaknute organizacione sposobnosti;
 7. Izražene komunikacione sposobnosti;
 8. Spremnost na izvršavanje obaveza u kratkim rokovima.

Opis posla:

 1. Asistencija prilikom priprema nacrta predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora;
 2. Asistencija pri upravljanju projektnim ciklusom;
 3. Asistencija pri izvršavanju administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u sklopu odobrenih projekata od strane donatora;
 4. Priprema dokumentacije za izveštavanje kod donatora;
 5. Priprema dokumentacije za izveštaje kod državnih organa Republike Srbije;
 6. Izrada nacrta finansijskih i narativnih izveštaja na projektima na kojima je asistent/kinja;
 7. Po potrebi komunicira sa donatorima i drugim stranama u vezi sa implementacijom projekata i rada Instituta;
 8. Komunikacija sa spoljim saradnicima (Računovođa, IT menadžer i sl.)
 9. Uređuje portale Instituta i redovno komunicira sa kolumnistima i web administratorom, ažuriranje podataka u vezi sa projektima kojima asistira;
 10. Prevođenje tekstova i analiza za potrebe projekata na kojima asistira;
 11. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom u skladu sa Pravilnikom o Sistematizaciji poslova u Institutu za evropske poslove.

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, ohrabrujemo Vas da pošaljete:

–  vaš CV (maksimum 2 strane);

–  motivaciono pismo (maksimum 1 strana);

– finansijsku ponudu

na asistent@iea.rs najkasnije do 27. januara 2020. godine do 09:00 časova. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na office@iea.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje. Proces selekcije, testiranja i intervjuisanja biće sprovedeni neposredno nakon završetka konkursa a ne kasnije od 10. februara.

Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.

Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na testiranje u vezi sa znanjem engleskog jezika i rada na računaru. Uspešni/uspešne kandidati/kandidatkinje će biti pozvani/e na razgovor.

Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.

Želimo Vam uspeh u konkurisanju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons