Institute for European Affairs is focusing on negotiations between Serbia and the EU as well as on strengthening the capacity of all sides involved in the process. Given the complexity and long duration of the process, the Institute brings together a large number of professionals and external experts with whom organises trainings, debates and other forms of capacity development. We want to contribute to enhanced understanding of Serbia-EU relations. The Institute provides multi-perspective trainings in order to enable active participation of professionals and citizens in the decision-making processes. The Institute actively advocates for fundamental reforms within the EU integration process and in cooperation with partners working on strengthening Serbia's capacity to face the challenges of the global world through collective action. The overall objective is active membership of Serbia in Euro-Atlantic framework for the benefit of all citizens.

Peer to Peer Education – Doloris Ašković

Šta je bila tema vršnjačke edukacije i na koji način je organizovana?

Teme vršnjačke edukacije su bile aktivizam i volonterizam mladih. Edukacija je održana kao prezentacija učenicima moje škole. Pored aktivizma i volonterizma razgovarali smo o Vladi Republike Srbije, kao i o seminaru Simulacija rada Parlamenta Republike Srbije.

Opišite kako su reagovali učesnici vršnjačke edukacije na vaše izlaganje i kakav je uticaj ono imalo na učesnike.

Učesnici su aktivno učestvovali u edukaciji stalnim postavljanjem pitanja o Vladi i našem seminaru. Moje izlaganje je imalo veliki uticaj na učesnike. Shvatili su da aktivizam i volontiranje nisu dosadni kako su mislili pre toga. Šta više svi učesnici su se prijavili da volontiraju na projektu uređenja našeg školskog dvorišta, što više nego dovoljno govori koliko je ova tema i edukacija uticala na njih.

Koja i kakva su pitanja postavljali učesnici vršnjačke edukacije i kako ste vi na to reagovali?

Učesnici su postovljali razna pitanja, među kojima su: koliko ima poslanika u parlamentu, šta nam je gospodin Kirbi govorio o američkoj Vladi, da im nešto više kažem o Vladimiru Pavićeviću, da li su ljudi iz organizacije bili strogi prema nama, kada se mogu prijaviti za sledeću simulaciju, gde mogu da volontiraju. Ja sam bila vrlo prijatno iznenađena njihovim pitanjima i trudila sam se da im na što bolji način i odgovorim na ista.

20140923_174743_VE1

20140923_172208_VE1

20140923_171859_VE1

20140923_171733_VE1

Šta je bila tema vršnjačke edukacije i na koji način je organizovana?

Teme vršnjačke edukacije su bile aktivizam i volonterizam mladih. Edukacija je održana kao prezentacija učenicima moje škole. Pored aktivizma i volonterizma razgovarali smo o Vladi Republike Srbije, kao i o seminaru Simulacija rada Parlamenta Republike Srbije.

Opišite kako su reagovali učesnici vršnjačke edukacije na vaše izlaganje i kakav je uticaj ono imalo na učesnike.

Učesnici su veoma aktivno učestvovali u diskusiji o aktivizmu. Tako da smo ovu temu baš detaljno odradili. Kada smo počeli da razgovaramo o aktivizmu, veliki broj učesnika nije ni znao šta ta reč znači, tako da mi je bilo zadovoljstvo kada su svi počeli sa pitanjima na ovu temu, ejr ih je veoma zainteresovala, tako je da je moje izlaganje imalo baš veliki uticaj na njih. Takođe smo govorili i o našem seminaru i Vladi Srbije.

Koja i kakva su pitanja postavljali učesnici vršnjačke edukacije i kako ste vi na to reagovali?

Učesnici su najviše postavljali pitanja o aktivizmu: ko se bavi aktivizmom, gde se mogu baviti aktivizmom, na koji način, moželi li mlad čovek promeniti neštvo svojim aktivizmom i niz drugih pitanja na ovu temu. Takođe veoma ih je zanimalo i kada će se održati sledeća simulacija i kako se mogu prijaviti. Bila sam vrlo iznenađena njihovim interesovanjem da saznaju nešto više o aktivizmu i potrudila sam se da im dam odgovarajuće odgovore.

CAM01932_VE2

CAM01931_VE2

CAM01889_VE2

CAM01887_VE2

CAM01877_VE2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons