Institute for European Affairs is focusing on negotiations between Serbia and the EU as well as on strengthening the capacity of all sides involved in the process. Given the complexity and long duration of the process, the Institute brings together a large number of professionals and external experts with whom organises trainings, debates and other forms of capacity development. We want to contribute to enhanced understanding of Serbia-EU relations. The Institute provides multi-perspective trainings in order to enable active participation of professionals and citizens in the decision-making processes. The Institute actively advocates for fundamental reforms within the EU integration process and in cooperation with partners working on strengthening Serbia's capacity to face the challenges of the global world through collective action. The overall objective is active membership of Serbia in Euro-Atlantic framework for the benefit of all citizens.

Istraživanje javnog mnjenja – Stavovi građana Srbije prema Rusiji

Rusija i dalje najveći prijatelj i građani veruju da će odnosi biti bolji, a za dobre odnose najzasluženiji je Aleksandar Vučić. O Rusiji se građani informišu preko televizije dok većina nikada nije bila u Rusiji. Građani su primetili manjak solidarnosti Rusije u toku pandemije korona virusa pa sada Kinu smatraju najvećim donatorom. Oni koji planiraju da odu iz Srbije najviše biraju Evropsku uniju za život.

Petu godinu zaredom, Institut za evropske poslove u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom sproveo je u periodu od 6. do 12. marta istraživanje javnog mnjenja o odnosima Srbije i Rusije. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1203 ispitanika. 

Prema rezultatima istraživanja, najviše građana Srbije odnos između Srbije i Rusije ocenjuje ocenom 4, trećina daje ocenu 5, gotovo četvrtina ocenu 3, dok ocenu 2 daje 4.2% građana, a ocenu 1 – veoma loš odnos daje 1.5% ispitanika. Prosečna ocena odnosa između Srbije i Rusije iznosi 3.97, a više ocene daju žene, ispitanici stariji od 60 godina, osnovnog nivoa obrazovanja, i stanovnici vangradskih sredina. Ukoliko se ovi rezultati uporede sa ranijim godišnjim istraživanjima, uočava se blaži trend opadanja prosečne ocene odnosa između Srbije i Rusije.

Ubedljiva većina ispitanika, njih 78%, veruje da će odnosi između Srbije i Rusije u budućnosti biti bolji, 8% ne veruje, dok 14% nije umelo da se izjasni po ovom pitanju. Da će odnosi biti bolji u većoj meri veruju žene, stariji od 60 godina, ispitanici osnovnog nivoa obrazovanja, stanovnici Zapadne Srbije sa Šumadijom i vangradska naselja. 

Najveći broj ispitanika se o odnosima Srbije i Rusije informiše preko televizije (38.5%), 23.1% putem internet portala, 11.1% navodi društvene mreže, 10.9% štampane medije, 8.9% preko porodice, prijatelja i kolega, dok se ostali odgovori javljaju u manje od 6% slučajeva. U poređenju sa ranijim rezultatima, primetan je blaži trend opadanja broja ispitanika koji se informišu putem štampanih medija i radija, kao i porast u slučaju internet portala i društvenih mreža.

Samo je 11% stanovnika bilo u Rusiji i to su u većoj meri muškarci, ispitanici najvišeg nivoa obrazovanja, stanovnici regiona Beograd i gradskih sredina, dok je njih 89% nikad nije posetilo.

Više od polovine ispitanika (57.4%) smatra da Aleksandar Vučić najviše radi na dobrim odnosima sa Rusijom, 11.9% navodi Ivicu Dačića, gotovo četvrtina ispitanika ne zna da odgovori na ovo pitanje , dok se ostali odgovori javljaju u procentu manjem od 4%.

Najveći broj građana (86%) smatra da je Rusija prijatelj Srbije, 3% ima suprotno mišljenje, dok 11% ne zna odgovor na ovo pitanje. Većina ispitanika koji smatraju da je Rusija prijatelj Srbije stariji su od 60 godina i njihov broj opada sa porastom stepena obrazovanja.

71% građana ne planira da ode iz Srbije, 12% ne zna, dok 17% ispitanika planira i to su u većoj meri muškarci, ispitanici srednjeg i visokog stepena obrazovanja, građani do 45 godina starosti, stanovnici regiona Beograd i gradskih sredina. Ispitanici na prvom mestu planiraju da idu u zemlje Evropske unije.

Čak 40% građana Srbije navodi da je Kina najveći donator, 17.6% pominje Evropsku uniju, 14.6% smatra Rusiju najvećim donatorom, dok se ostali odgovori javljaju u manje od 5% slučajeva. Zanimljivo je da, u poređenju sa prethodnim istraživanjem, 20% više ispitanika smatra da je Kina najveći donator, oko 10% manje njih navodi Rusiju i oko 8% manje EU.

Detaljnije informacije i grafikonski pregled za 2020. možete preuzeti ovde.

Rezultate istraživanja stavova građana prema Rusiji od prethodnih godina možete preuzeti:

2019.

2018.

2017.

2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons