U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Aleksandar Novković

Rođen je u Beogradu gde je završio Gimnaziju Sveti Sava i trenutno je na završnoj godini osnovnih studija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, smer politikologija. Nedavno je završio semestar razmene na Univerzitetu u Beču (odsek za političke nauke) preko Erazmus+ programa.

Tokom gimnazijskih dana je učestvovao na brojnim takmičenjima vezanim za preduzetništvo, a 2011. je ušao u finale takmičenja Poslovni izazov u organizaciji Dostignuća mladih. Tokom fakultetskih dana je učestvovao na brojnim seminarima i konferencija u zemlji uključujući i u inostranstvu poput Tirane i Konstanca. Osvojio je prvo mesto na takmičenju u besedništvu na svom fakultetu na temu Zar je pismo bitno?. Bivši je član Debatnog kluba i trenutno je član studentske organizacije Timska inicijativa mladih na svom fakultetu. Govori engleski i nemački jezik.

 

Show Buttons
Hide Buttons