U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

ANJA MIJALKOVIĆ

Rođena je u Nišu, gde je završila Osnovnu školu „Učitelj Tasa“ i Prvu nišku gimnaziju „Stevan Sremac“. Tokom školovanja, bavila se vršnjačkom edukacijom o bolestima zavisnosti i prevenciji vršnjačkog nasilja.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer međunarodna politika. Na istom fakultetu upisala je master studije, modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava. Posebno je interesuju međusobni odnosi država Zapadnog Balkana, prava LGBT osoba i medijsko pravo.

Prvim stažiranjem u Fondu za humanitarno pravo počela je da stiče iskustvo u radu nevladinih organizacija, a zatim je imala priliku da volontira u Kancelariji za odnose s javnošću Ambasade SAD u Beogradu. Kao student druge generacije Civil Rights Defenders Škole za branitelje i braniteljke ljudskih prava, organizovala je uličnu akciju u Nišu sa ciljem da skrene pažnju javnosti na problem diskriminacije. Učestvovala je na brojnim kursevima i seminarima iz oblasti ljudskih prava, vladavine prava, međunarodnog prava i tranzicione pravde. Volontirala je i na brojnim sportskim događajima.

Govori engleski, nemački, španski i turski jezik. U slobodno vreme bavi se prevođenjem i sportskim novinarstvom.

Show Buttons
Hide Buttons