U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Mladi lideri Zapadnog Balkana

Banner official (1)

Pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za učešće na petodnevnom seminaru  posvećenom ulozi omladine na Balkanu i u ostatku Evrope.

Tema seminara: “Odgovor mladih lidera na izazove odnosa Zapadni Balkan – EU”;

Vreme održavanja seminara: od 3. do 8. aprila 2014. (prvi i poslednji dan seminara rezervisani su za dolazak i povratak učesnika);

Rok za slanje prijava: 15. Mart 2014.

Mesto održavanja seminara: Skoplje/Ohrid, Makedonija;

Od svog osnivanja 2006. godine, organizacija “Bourgogne Balkans Express” (BBE) radi na uspostavljanju i održavanju veza između EU i Zapadnog Balkana. BBE ima za cilj podizanje svesti o problemima vezanim za zemlje regiona, kao i o njihovoj evropskoj perspektivi. S obzirom na izvanredan uspeh prethodno organizovanih programa, BBE je odlučio da zajedno sa Univerzitetom Science Po iz Pariza i Omladinskim odborom za obrzovanje ove godine organizuje inovativnu konferenciju posvećenu mladim evropskim liderima sa Balkana i iz Francuske.

Organizatori programa imaju za cilj da putem ove inicijative doprinesu podizanju svesti građana Evrope, posebno Francuske i Dižona o pitanjima koja su važna za Balkan. Ovogodišnji seminar biće održan u jednoj balkanskoj zemlji – Makedoniji, što će pitanju proširenja EU dati lokalnu dimenziju i osnažiti već postojeću saradnju između bratskih gradova Skoplja i Dižona.

Iako se BBE u nekoliko svojih programa već bavio temom proširenja EU i izazovima tog proširenja, ovo je prvi program u kom je naglasak stavljen na omladinu kao pokretača tog procesa. Mladi lideri će tokom programa imati priliku da izraze svoje mišljenje i da sa ostalim učesnicima programa diskutuju o svojim idejama, očekivanjima i mogućim rezervama koje imaju u odnosu na EU i process evrointegracija. Mladi lideri će se sastati sa stručnjacima i političarima, ali će i među sobom razgovarati o ličnim perspektivama i idejama o ovom drugom, kako bi se rešili predrasuda i stereotipa koje možda još uvek gaje.

Vladica JOVANOVIĆ, Belgrade

Vladica JOVANOVIĆ, Beograd

Evica KUC, Belgrade

Evica KUC, Beograd

Jelena BRAŠANAC, Pljevlja

Jelena BRAŠANAC, Pljevlja

Jelena NIKOLIĆ, Nikšić

Jelena NIKOLIĆ, Nikšić

Milan LUBURA, East Sarajevo

Milan LUBURA, Istočno Sarajevo

Ljubomir GORONJA, Banja Luka

Ljubomir GORONJA, Banja Luka

Silvi TOLA, Tirana

Silvi TOLA, Tirana

Simona JANDREVSKA, Skoplje

Simona JANDREVSKA, Skoplje

Ana STOJANOVSKA, Skoplje

Ana STOJANOVSKA, Skoplje

Arberesha BISHAJ, Prishtina

Arberesha BISHAJ, Priština

Aulona MEMETI, Prishtina

Aulona MEMETI, Priština

Marc WEILENMANN, Paris

Marc WEILENMANN, Pariz

Tereza VAREJKOVA, Paris

Tereza VAREJKOVA, Pariz

Barbora SLABA, Paris

Barbora SLABA, Pariz

Erich RICHTER, Paris

Erich RICHTER, Pariz

Karla PETRAC, Paris

Karla PETRAC, Pariz

Lucile PANNETIER, Paris

Lucile PANNETIER, Pariz

Laura NEMETH, Paris

Laura NEMETH, Pariz

Lukáš KULICH, Paris

Lukáš KULICH, Pariz

Vanessa GRAF, Paris

Vanessa GRAF, Pariz

Natasa FILIPOVIC, Paris

Natasa FILIPOVIC, Pariz

Thomas DESAI, Paris

Thomas DESAI, Pariz

Daniel DELGHAVI, Paris

Daniel DELGHAVI, Pariz

Milica COKIC, Paris

Milica COKIC, Pariz

Amélie BROSSARD-RUFFEY, Paris

Amélie BROSSARD-RUFFEY, Pariz

Hristo BOSHNAKOV, Paris

Hristo BOSHNAKOV, Pariz

Judith BALASOIU, Paris

Judith BALASOIU, Pariz

KONKURS TRENUTNO NIJE OTVOREN

Agenda FPoR

Agenda

Show Buttons
Hide Buttons