U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Iskustvo 14/14

world-hands_00278818

erasmus
logotipi

Nove perspektive za mlade u Evropi – Omladinska razmena od 13.9. – 28.09.2014. u Magdeburgu (prva nedelja) i Sarajevu (druga nedelja)

Omladinski odbor za obrazovanje (Srbija), Nemačka komisija za grobove osoba stradalih u ratu (Nemačka), Institut za razvoj mladih KULT (Bosna i Hercegovina) i Sempre a Frente Fondacija (Poljska) otvaraju konkurs za učešće na zajedničkom Erasmus+ obrazovnom programu sa dve studijske posete, Magdeburgu u Nemačkoj i Sarajevu u Bosni i Hercegovini, od 13. do 28. septembra 2014.

            Ove godine obeležava se stogodišnjica Prvog svetskog rata. S obzirom na konfliktna područja širom sveta danas, a posebno na istoku Evrope, nameće se nedoumica: koliko nas je prošlost zaista nečemu naučila i da li se to istorija zapravo ponavlja. Pitanje koje nas posebno zanima je: postoji li jedinstvena evropska istorija koju možemo smatrati zajedničkom ili nam raznorodne verzije priča o Prvom svetskom ratu govore sasvim suprotno? U septembru 2014. godine okupićemo 24 mladih učesnika (18-26) iz Nemačke, Poljske, Bosne i Hercegovine i Srbije kako bismo diskutovali na tu temu. Učesnici će u Magdeburgu (Nemačka) učiti o kulturnom nasleđu i sećanju, posetiće istorijske spomenike vezane za Prvi svetski rat i saznati više o procesu pomirenja između Poljske i Nemačke u poslednjih par decenija.

            Nakon izučavanja metoda pribavljanja podataka, poput intervjuisanja ispitanika, analize diskursa, biografske metode, itd. učesnici će zajedničkim radom u Sarajevu obeležiti  stogodišnjicu Prvog svetskog rata i diskutovati o događajima, sličnostima i razlikama u odnosu na rat u bivšoj Jugoslaviji i Krimsku krizu. Učesnici će provesti po šest dana u svakom gradu, tokom kojih će se međusobno upoznati, ali i naučiti nešto više o Prvom svetskom ratu i njegovom značenju za sve Evropljane danas.

            Učesnici će tokom programa pohađati sesije u Magdeburgu i Sarajevu. koje se tiču istorije našeg kontinenta, a koje će voditi istoričari i drugi predavači. Oni će diskutovati i o grupi uzroka rata, kao i o uticaju koje je imao na kasnije događaje, posetiće istorijska mesta i koristiće svoje kreativne veštine da prenesu znanje koje su stekli tokom programa. Pored toga, velika pažnja posvećena je i ratu u Bosni i Hercegovini. Tokom studijske posete učesnici će posetiti lokalitete od velikog značaja za ovu zemlju, kako bi mogli da naprave poređenje sa događajima iz Prvog svetskog rata, ali i da diskutuju o ulozi Ujedinjenih nacija i Evropske unije u rešavanju konflikata.

            Učesnici će putem radionica, diskusija i sastanaka imati priliku da istraže sopstvenu perspektivu u odnosu na istoriju, s obzirom na zemlje iz kojih dolaze, i uporede ih sa drugima, kako bi došli do zajedničkih zaključaka. Putem zajedničkih aktivnosti i kulturnih događaja kojima će prisustvovati, učesnici će imati priliku da razviju toleranciju i razumevanje prema mišljenju i stavovima drugih. Pored toga, baviće se osnovnim odlikama Evropske unije koje se tiču razmene ideja i iskustava mladih, što će im biti od pomoći kada budu organizovali omladinske programe u svojim zemljama sa još većim i značajnijim uspehom. Zajedno stvaramo „Iskustvo 14/14“ u okviru kog se ne bavimo samo različitim perspektivama u pogledu istorije, već razmatramo prilike za bezbednu i mirnu budućnost Evrope, u kontekstu delovanja mladih.

Ko može da se prijavi?

 • Državljanstvo ili stalno prebivalište u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj ili Nemačkoj;
 • Uzrasta 18-26;
 • Govori engleski jezik;
 • Ume i voli da piše;
 • U mogućnosti je da prisustvuje studijskim posetama u celosti (13.9.-28.9.2014.);
 • Poseduje važeći pasoš i putno osiguranje za put u Nemačku i Bosnu i Hercegovinu;

Participacija

Tokom studijskih poseta Nemačkoj i Bosni i Hercegovini, smeštaj, hrana i piće, kao i same posete biće obezbeđeni od strane organizatora. Učesnici iz Nemačke plaćaju participaciju u iznosu od 150€, učesnici iz Poljske 60€, učesnici iz Srbije i Bosne i Hercegovine 25€ za čitav program.

Trajanje programa

 • 21 Avgust, 2014: Otvoren konkurs,
 • 28 Avgust, 2014: Zatvaranje konkursa u 23:59h,
 • 29 Avgust, 2014: Rezultati selekcije,
 • 3 Septembar, 2014: Pripremni sastanak odabranih kandidata,
 • 13 Septembar – 28 Septembar 2014: Studijska poseta Nemačkoj i Bosni i Hercegovini,
 • Octobar 2014: pisanje eseja.

Kako se prijaviti?

Svaka partnerska organizacija raspisuje poseban konkurs. Svoju prijavu pošaljite koordinatoru za zemlju iz koje dolazite.

Popunite prijavni formular i pošaljite ga najkasnije 28. avgusta 2014. do 23:59 časova.

The project “14/14 Experience” is implemented by Youth Education Committee (Serbia), The Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (Germany), the Institute for Youth Development KULT (Bosnia-Herzegovina) and Sempre a Frente Foundation (Poland) and it is supported by the EU Commission programme Erasmus +.

PREUZMITE PRIJAVNI FORMULAR

Adna Čolaković

Adna Čolaković

Agata Lukasiewicz

Agata Lukasiewicz

Agnieszka Kapron

Agnieszka Kapron

Alema Pelesić

Alema Pelesić

Armin Bethke

Armin Bethke

Clara Winterfeld

Clara Winterfeld

Gerd Scheuerpflug

Gerd Scheuerpflug

Ismet-Fatih Čančar

Ismet-Fatih Čančar

Jasna Hasanspahić

Jasna Hasanspahić

Karolina Andrzejczak

Karolina Andrzejczak

Kasia Kowalska

Kasia Kowalska

Kemal Nedžibović

Kemal Nedžibović

Kevin Engelhardt

Kevin Engelhardt

Marcin Urban

Marcin Urban

Marina Knol

Marina Knol

Martin Neumeister

Martin Neumeister

Naim Leo Beširi

Naim Leo Beširi

Show Buttons
Hide Buttons