U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Aleksandar Somer

Rođen je u Beogradu gde je završio tehničku stručnu školu pod nazivom „Tehnička škola Novi Beograd“ i trenutno je na trećoj godini osnovnih akademskih međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka. Tokom srednjoškolskih dana, profesionalno se bavio plivanjem i vaterpolom i bio je uključen kao volonter u realizaciji projekata za mlade u okviru opštine Novi Beograd.

Tokom fakultetskih dana, učestvovao je na brojnim konferencijama, seminarima i drugim događajima realizovanih u okviru velikog broja nevladinih organizacija, čiji je orijentir praćenje i analiza međunarodnih odnosa, globalne politike, kao i evropskih integracija.

Član je Centra za međunarodnu javnu politiku gde se nalazi na položaju koordinatora za istraživanje javnog mnjenja i u okviru kojeg je radio na realizaciji velikog broja projekata, koji su za cilj imali edukaciju mladih o spoljnoj politici i diplomatiji, evropskim integracijama, kao i o stavovima javnog mnjenja (u prvom redu studenata) na svakodnevne društveno-političke okolnosti u Srbiji.

Govori engleski i služi se ruskim jezikom.

Show Buttons
Hide Buttons