U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Evropski mladi lideri

Cover

„Evropski mladi lideri“ je četvorodnevni seminar koji će se održati u Prištini od 13. do 18. jula 2014. Seminar se organizuje u okviru EU programa Mladi u akciji i okupiće 26 učesnika uzrasta 16-19 godina koji dolaze iz deset evropskih zemalja (Albanija, Island, Italija, Kosovo, Litvanija, Makedonija, Holandija, Norveška, Srbija i Turska).

Ovaj seminar posvećen je osnaživanju liderskih kapaciteta i aktivizma mladih, kao i pronalaženju odgovora na pitanje šta znači biti građanin multikulturne Evrope. EML se bavi promovisanjem rešavanja konflikta, kao i kulturnih različitosti kroz vođenje interkulturnog dijaloga. Seminar se sastoji od kombinacije različitih metoda formalnog i neformalnog učenja, poput radionica, predavanja, debata i diskusija.

Učesnicima seminara će biti pružena pomoć i po pitanju dizajniranja njihovih pojedinačnih projekata koje će nakon završetka seminara sprovoditi u svojim zemljama.

Više o EML programu

KONKURS TRENUTNO NIJE OTVOREN

Show Buttons
Hide Buttons