U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Tijana Zlatanović

Tijana je apsolventkinja Fakulteta političkih nauka, na smeru novinarstvo i komunikologija. Fakultet je odabrala jer je zanima način na koji se politika može iskoristiti za poboljšanje života ljudi i celokupnog društva u jednoj zajednici. Prethodno je pohađala Srednju Grafičku školu, gde joj se i rodila strast prema grafičkom dizajnu. Kao istraživačica javnog mnjenja je radila za agenciju Politikum gde se bavila ispitivanjem trenutne političke scene u Srbiji.

Njena ljubav prema književnosti je bila nagrađivana na literarnim takmičenjima u Beogradu, dizajnirala je kataloge za izložbe slika, promo materijale za društvene mreže, postere i press akreditacije.

U slobodno vreme voli da kuva i bavi kaligrafijom.

Show Buttons
Hide Buttons