U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

O organizaciji

Institut za evropske poslove (bivši Omladinski odbor za obrazovanje), je nezavisna, nevladina i nestranačka organizacija osnovana 2010. godine od strane grupe mladih profesionalaca, istomišljenika sa idejom i vizijom Srbije kao punopravnog, aktivnog i ravnopravnog člana evroatlantske porodice naroda.

Institut zasniva svoj rad na osnaživanju i promovisanju evropskih vrednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, ljudska i manjinska prava, slobode, demokratija i vladavina prava, mir, prosperitet i borba protiv socijalne isključenosti i diskriminacije.

Institut snažno podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Promoviše ideje i vrednosti na kojima počiva EU i širi svest o njenom značaju za stabilnost Srbije i Regiona. Tokom postojanja, Institut je realizovao više desetina programa koji su obuhvatali prostor Srbije, Zapadnog Balkana i države EU.

Praćenje pristupnih pregovora Srbije sa EU u fokusu je rada Instituta. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika iz javnog života, koji su eksperti u svojim oblastima. Želimo da svojim radom doprinesemo boljem razumevanju integracija. Institut radi, i zalaže se za pružanje multiperspektivnih informacija na temu integracija kako bismo građanima omogućili da donesu informisane odluke kao i da bolje razumeju kompleksnost članstva u EU.

Institut zagovara ubrzanje procesa integracija Srbije u EU i daje snažan doprinos debati o članstvu u EU i NATO. U saradnji sa državnim institucijama ojačavamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u EU i NATO za dobrobit svih građana.

U skladu sa tim, Institut organizuje treninge za državne službenike, OCD i preduzetnike i podstiče javnu debatu na temu evroatlanskih integracija. Smatramo da je važno da svaki član društva preuzme odgovornost za svoje postupke, te stoga stalno podsećamo političare na data obećanja, i pozivamo ih na odgovornost za date reči.

Ne zaboravljamo prošlost, i verujemo da saradnja u Regionu može biti na najbolji način omogućena kroz ulazak svih država u okruženju u EU, a komunikacija unapređena kroz efikasne razgovore o sporovima između država, bez populizma i nacionalizma.

Promovišemo saradnju između državnih institucija, organizacija i eksperata, u zemlji i inostranstvu, sa željom da se razmene primeri dobre prakse, olakša put ka EU i utvrde eventualne slabosti sistema.

Institut je član Nacionalnog konventa za poglavlja 25 i 26, 30, 31 i 35, član KOMS, i serfitikovan od strane NAPOR-a.

Show Buttons
Hide Buttons