U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Ana Janošev

anaAna je rođena u Kruševcu, a odrastala u Vršcu, gde je i završila gimnaziju „Borislav Petrov Braca“. Tokom srednje škole odlazi na program razmene studenata u SAD – A-SMYLE, gde se upoznaje sa volontiranjem i postaje sve aktivnija u nevladinom sektoru.

Upisuje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodni odnosi. Poslednju godinu studija provodi u SAD, na Univerzitetu Misisipi, gde ima priliku da učestvuje, sa zapaženim uspehom, na Modelu UN konferencije u Njujorku.

Tokom studija se aktivno uključuje u A-SMYLE alumni zajednicu i učestvuje u projektima koji imaju za cilj obrazovanje romske dece. Istovremeno postaje i potpredsednica Unije studenata opštine Vršac, gde realizuje dva uspešna projekta, čije su teme debata i lokalne javne politike. Takođe je i koordinator projekta „Vršačka ulična olimpijada“, sportske manifestacije koja je 2015. godine okupila preko 350 učesnika. Pored toga, volonterski se anagažuje na različitim sportskim i kulturnim manifestacijama.

Smatra da su neformalno obrazovanje i volontiranje neophodna dopuna formalnom obrazovanju. Ono pomaže da upoznamo sebe i svoja interesovanja, kao i da nadomesti brojne nedostatke koje ima naš obrazovni sistem.

Igra odbojku, a u slobodno vreme bavi se fotografijom.

Show Buttons
Hide Buttons