U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Goran Novković

1i Rođen u Kninu, Hrvatskoj. Završio je Prvu ekonomsku školu a trenutno je na trećoj godini studijskog profila Arapski jezik, književnost i kulturu na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Tokom studija je učestvovao na brojnim konferencijama, seminarima i projektima u organizaciji nevladinih i studentskih organizacija poput Aiesec-a, Društva za akademski razvoj i Studentskog parlamenta Filološkog fakulteta. Volontersko iskustvo je započeo u februaru 2014. godine i od tada je radio na više od 10 događaja i festivala, postao član 6 nevladinih organizacija i bio deo organizacionog tima na 5 projekta.

2014. godine bio je jedan od osnivača prve Sekcije za scenske umetnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, koja broji preko 200 članova. Nastavio je rad u Sekciji i sada se nalazi na poziciji koordinatora. Koorganizovao je Humanitarno poetsko-muzičko veče studenata Filološkog fakulteta i Fakulteta muzičkih umetnosti i koordinisao timom od 12 volontera. Član je Komisije za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta, Društva za akademski razvoj, Aiesec-a Srbija, Ferijalnog kluba Surčin itd. Radio je kao vodič na brojnim kulturnim događajima i studijskim posetama poput „Međunarodna studentska nedelja u Beogradu“, „Noć Muzeja 2014“ i različitim izložbama. Pored arapskog jezika, još uči švedski, korejski i italijanski a govori tečno engleski, takođe se bavi prevođenjem engleskog jezika. Radi kao predavač arapskog jezika i kulture na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

U Omladinskom odboru za obrazovanje stažirao je od 1. jula do 30. septembra 2014.

Show Buttons
Hide Buttons