U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Radimo za mir

Work for peace

Institut za evropske poslove, zajedno sa kolegama iz Nemačke komisije za grobove osoba stradalih u ratu otvara konkurs za učešće na zajedničkom obrazovnom programu sa studijskom posetom Mathauzenu, i kratkim posetama Berlinu, Beču i Lincu.

Ove godine okupićemo mlade učesnike od 16 do 24 godine i diskutovati o suočavanju sa nacional-socijalističkom diktaturom u Nemačkoj, kulturi sećanja i o tome da li postoji jedinstvena evropska istorija koju možemo smatrati zajedničkom ili nam raznorodne verzije o sukobima na evropskom tlu govore drugačije. Početkom avgusta 2016. godine učesnici će u Mathauzenu, idiličnom mestu u Austriji, pored reke Dunav i grada Linca, ali mnogo poznatijem po koncentracionom nacističkom logoru tokom II svetskog rata učiti o kulturnom nasleđu i sećanju, saznati više o procesu pomirenja između Nemačke i sila pobednica u poslednjih par decenija.

            Nakon izučavanja metoda pribavljanja podataka, poput intervjuisanja ispitanika, analize diskursa, biografske metode, itd. učesnici će imati priliku da učestvuju i u očuvanju logora Mathauzen kako bi priča o stradanjima mogla da bude prenesena i na buduće generacije. Evropa posle drugog svetskog rada i nemačka priča su nezamislive bez suočavanja sa prošlošću, te će učesnici diskutovati i grupi uzroka rata, kao i o uticaju koje je imao na kasnije događaje, posetiće istorijska mesta i koristiće svoje kreativne veštine da prenesu znanje koje su stekli tokom programa. Tokom studijske posete učesnici će posetiti i druge lokalitete od velikog značaja za evropsko sećanje, kako bi mogli da naprave poređenje sa događajima iz našeg regiona, ali i da diskutuju o ulozi Ujedinjenih nacija i Evropske unije u rešavanju konflikata.

            Učesnici će putem radionica, diskusija i sastanaka imati priliku da istraže sopstvenu perspektivu u odnosu na istoriju, s obzirom na zemlje iz kojih dolaze, i uporede ih sa drugima, kako bi došli do zajedničkih zaključaka. Putem zajedničkih aktivnosti i kulturnih događaja kojima će prisustvovati, učesnici će imati priliku da razviju toleranciju i razumevanje prema mišljenju i stavovima drugih. Pored toga, baviće se osnovnim odlikama Evropske unije koje se tiču razmene ideja i iskustava mladih, što će im biti od pomoći kada budu organizovali omladinske programe u svojim zemljama sa još većim i značajnijim uspehom. Zajedno radimo za mir gde se ne bavimo samo različitim perspektivama u pogledu istorije, već razmatramo prilike za bezbednu i mirnu budućnost Evrope, u kontekstu delovanja mladih.

Ko može da se prijavi?

Državljanstvo ili stalno prebivalište u Srbiji

Uzrasta 16 – 24 godine;

Govori engleski jezik;

Ume i voli da piše;

U mogućnosti je da prisustvuje studijskoj poseti u celosti, od 31. jula 2016 do 13. avgusta 2016. godine

Poseduje važeći pasoš i putno osiguranje za put

Participacija

Tokom studijskih poseta Austriji i posete Berlinu, smeštaj, hrana i piće, kao i same posete biće obezbeđeni od strane organizatora. Učesnici iz Srbije plaćaju participaciju u iznosu od 190€, i u obavezi su da pokriju putne troškove do i od Berlina. Učesnici se okupljaju u Berlinu 31.jula 2016 u 08:00, odakle će čitav tim krenuti autobusom do Mathauzena. Povratak je planiran za 13. avgust 2016, gde će učesnici iz Mathauzena stići u Berlin oko 20:00.

Trajanje programa

  1. Jun 2016: Otvoren konkurs,
  2. Jul 2016: Zatvaranje konkursa u 23:59h,
  3. Jul 2016: Rezultati selekcije,
  4. Jul 2016: Pripremni sastanak odabranih kandidata,
  5. jul – 13. avgust 2016: Studijska poseta Austriji uz posetu Berlinu

Oktobar 2016: pisanje eseja.

Kako se prijaviti?

Popunite prijavni formular i pošaljite ga najkasnije do 10. jula 2016. do 23:59 časova. na mail office@iea.rs

PREUZMITE PRIJAVNI FORMULAR

[tabgarb=tab3]

[/tabgarb]

Show Buttons
Hide Buttons