U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Edin Osmanagić

Rođen u Jagodini gde je završio gimaziju „Svetozar Marković“ . Tokom srednje škole odlazi u Veliku Britaniju na usavršavanje engleskog jezika.  Upisuje Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu na modulu međunarodnog prava. Kao stipendista Fakulteta za Diplomatiju i Bezbednost završava studije iz diplomatije i bezbednosti gde stiče stručno zvanje diplomiranog politikologa. Na Fakultetu za Diplomatiju i Bezbednost brani Master rad na temu „ Uticaj medija na razvoj meunarodnog terorzma i političkog nasilja“ i stiče zvanje Master menadžer korporativne bezbednosti.  Tokom studija radi u Organizaciji Ujedinjenih Nacija u Beogradu pri UNESCO-u, kao i u Centru za meunarodne odnose i kulturnu saradnju gde je radio na diplomatskom protokolu.

Zalaže se za zaštitu životne sredine i ekologije.

U Institutu za evropske poslove je na poziciji projektnog saradnika.

Show Buttons
Hide Buttons