U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Jelena Ilić

1Rođena je u Nišu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju „Stevan Sremac“, društveno-jezičkog smera. Trenutno apsolvent Pravnog fakulteta u Nišu.

Tokom studija bila je učesnica brojnih konferencija, studijskih poseta, seminara OEBS-a, modela Evropske unije i Ujedinjenih nacija u zemlji i inostranstvu, kroz koje je još više proširila svoja znanja iz oblasti prava, rodne ravnopravnosti, međunarodnog prava i ljudskih prava. Članica nevladinih i studentskih organizacija, kao i osnivačica i potpredsednica studentske organizacije na Pravnom fakultetu u Nišu „Klub studenata“, gde je nekoliko godina u nizu organizovala predavanja, sajmove studentskih organizacija i radionice.

2009. godine bila je jedan od koordinatora i idejnih tvoraca projekta „Let’s write Bologna with Њ”, realizovanog uz pomoc Fonda za otvoreno društvo i Saveta Evrope, koji se bavio analizom implementacije Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Nišu. Tokom 2012. godine boravila je šest meseci u Americi u okviru studentske razmene. Učestvovala na brojnim takmičenjima od kojih se izdvaja treće mesto na takmičenju u besedništvu 2009. godine u Nišu. U širok spektar njenog angažovanja uvrstava se i novinarstvo kroz uređivanje on line portala grada Niša „Nish magazin“.

U Omladinskom odboru za obrazovanje stažirala je od 1. aprila do 30. juna 2014. godine.

Show Buttons
Hide Buttons