U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

SARA SLADAKOVIĆ

Rođena je u Šapcu, gde je završila društveno-jezički smer Šabačke gimnazije. Trenutno studira na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija Fakulteta političkih nauka, na smeru za socijalnu politiku i socijalni rad. Tokom školovanja učestvovala je na nekoliko seminara i radionica koje obrađuju teme položaja marginalizovanih grupa. Volontirala je u nekoliko udruženja i institucija koje se bave socijalnom zaštitom različitih grupa korisnika. Učestovala je na međunarodnom H.E.R.O projektu, održanom u Vanti, Finska, 2018. godine.

Drugi semestar školske 2018/2019. godine provela je na studentskoj razmeni na Univerzitetu u Helsinkiju, na Fakultet za društvene nauke, smer za socijalna istraživanja.

Govori engleski, a služi se španskim jezikom.

Show Buttons
Hide Buttons