U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Ko brani branitelje

Projekat Ko brani branitelje je dvogodišnji projekat koji Institut za evropske poslove zajednički realizuje sa Civil Rights Defenders. Projekat se bavi podizanjem svesti kod građana Srbije o aktivnostima onih građana i organizacija koji štite ljudska prava. Projekat promoviše i pruža mehanizme zaštite od pritisaka sa kojima se branitelji ljudskih prava suočavaju gotovo svakodnevno i osnažuje ih putem ekspertize da odole tim pritiscima. Novinari, uzbunjivači, predstavnici sindikata, organizacije koje se bave suočavanjem sa prošlošću i ratnim zločinima, LGBT organizcije i mnoge druge organizacije i pojedinci su na meti delova društva i države koji žele da ih ometu u pružanju zaštite i promovisanju ljudskih i manjinskih prava. Pritisci mogu biti administrativni, sudski u vidu tužbi koje su podnete protiv pojedinaca ili čitavih organizacija ili čak i otvoreni napadi na pojedince od strane ultra desnih partija ili ekstremističkih organizacija. U takvoj situaciji, organizacije i pojedinici nisu u stanju da obavljaju svoje redovne aktivnosti već se bave zaštitom svoje bezbednosti ili imovine.

Projekat smanjuje rizik kojima su branitelji ljudskih prava izloženi kroz seriju aktivnosti: Izrada plana rizika kojima su izložene organizacije i bezbednosni menadžment za neometan rad na polju ljudskih prava, zastupanje 10 organizacija pred sudom u strateškim slučajevima kršenja prava branitelja ljudskih prava, seriju debata širom gradova Srbije gde bi građani mogli da čuju i uvere se u probleme i izazove sa kojima se branitelji ljudskih prava suočavaju, kratke video klipove koji će biti promovisani na društvenim mrežama koji će govoriti o situaciji, pritiscima i pretnjama sa kojima se suočavaju branitelji manjinskih prava, seriju orkuglih stolova sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima, a izložene su riziku i jedan dokumentarni film o položaju branitelja ljudskih prava.

Projekat uključuje organizacije koje se bave ljudskim pravima, građane Srbije da uzmu aktivno učešće u promociji i zaštiti prava branitelja ljudskih prava.

Show Buttons
Hide Buttons