U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

P2P: Challenging Extremism

_dsc4099

POZIV ZA UČEŠĆE

EdVenture Partners (EVP) i Institut za evropske poslove (IEP) uz podršku Stejt Dipartmenta SAD pozivaju zainteresovane i motivisane studente da učestvuju u izuzetno inovativnoj i uzbudljivoj globalnoj inicijativi P2P: Challenging Extremism. Odabrani kandidati imaće priliku da pokrenu i vode kampanju protiv nasilja i ekstremizma na Internetu i osvoje put u Vašington D.C. u junu 2017. gde će predstaviti svoju kampanju!

Terorističke i ekstremističke grupe za koje se ispostavilo da vrlo dobro vladaju upotrebom tehnologije i društvenih medija predstavljaju sve veći izazov mnogim zemljama. One vrlo uspešno predstavljaju „džihad“ kao nešto što je super, zanimljivo, privlačno i prijemčivo mladim ljudima širom sveta, što za posledicu ima povećan broj novih ekstremista. S obzirom na ovu sve snažniju pretnju, potrebno je stvoriti onlajn prostor koji će, umesto da manipuliše mladim ljudima, oslabiti moć i uticaj ovih grupa. Od suštinskog je značaja da društva pokrenu snažnije i uticajnije onlajn odgovore na ovu pojavu i dobiju tu bitku.

EVP program je sredstvo kojim će mladi ljudi, društvene mreže i aktivne zajednice pomoći borbu protiv nasilnog ekstremizma i okupljanja njegovih pristalica. Ova ideja može biti ostvarena samo uz pomoć studenata iz celog sveta koji su digitalno pismeni i svesni uticaja koje društvene mreže imaju na društvo. Studenti će pokrenuti digitalne kampanje koje su značajne i sa kulturološkog aspekta, a koje će okupiti studente sa razvijenom građanskom svešću, kao i manje aktivne građane. U okviru EVP programa, studenti marketinga i komunikacija, digitalnih medija, informacionih tehnologija, bezbednosti, mirovnih studija, kao i ostalih relevantnih nauka, imaće pred sobom izazov da pronađu najbolji mehanizam u borbi protiv onlajn nasilja i ekstremizma i tako utiču na sprečavanje daljeg regrutovanja članova ekstremističkih grupa.

Program se sastoji iz dve faze: razviti i primeniti kampanje i poslati onlajn poruku protiv ideologije nasilnog ekstremizma, pokrenuti i razviti globalnu kampanju i okupiti pristalice borbe protiv nasilja na Internetu.

Cilj: Uključiti studente iz SAD i drugih zemalja širom sveta u osmišljavanje i sprovođenje društveno značajnih digitalnih kampanja koje podstiču i uključuju veliki broj ljudi da se suprotstave online nasilnom ekstremizmu putem EVP programa podržanom od strane Stejt Dipartmenta SAD.

U programu na međunarodnom nivou učestvuje više desetina timova iz SAD i drugih zemalja sveta. Svaki tim raspolaže budžetom od $2,000 USD za realizaciju svoje kampanje, uz dodatnih $400 USD za reklamiranje na Facebook-u. Studenti će navedena sredstva koristiti kako bi pripremili različite onlajn strategije, video sadržaje, aplikacije za mobilne telefone i druge digitalne mogućnosti u cilju edukacije, motivacije i uticaja na aktivnu omladinu, ali i na pasivne građane. Program obuhvata i međunarodno takmičenje na kraju kojeg će najuspešniji timovi dobiti priliku da osvoje stipendiju kako bi rezultate svojih kampanja predstavili partnerima u Vašingtonu D.C. i kako bi se takmičili za novčanu nagradu.

BEZBEDNOST: Bezbednost studenata koji učestvuju na programu izuzetno je važna. Ovaj program nije osmišljen kao borba protiv bilo koje ekstremističke grupe; osnovni cilj programa je osmišljavanje kampanja koje će poslužiti u svrhu edukacije javnosti o borbi protiv ekstremizma kao pojave, u kakvom god obliku da se ispoljava. S obzirom da se program organizuje pod pokroviteljstvom Stejt Dipartmenta SAD, neophodno je da sam program bude u potpunosti transparentan.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Studenti osnovnih i master studija Univerziteta u Beogradu koji poseduju srpsko državljanstvo, i imaju od 18 do 30 godina treba da pošalju svoju biografiju i popunjen prijavni formular na p2pce@iea.rs najkasnije do 15. januara 2017. do 23:59 časova.

Rezultati konkursa biće objavljeni na www.iea.rs 20. januara 2017. do 23:59 časova. Učesnici moraju potvrditi svoje učešće do 25. januara 2017. do 11:00 časova.

TROŠKOVI PROGRAMA

Participacija za učešće na programu iznosi 20 evra u dinarskoj protivvrednosti. Svi troškovi učešća na programu pokriveni su od strane organizatora i uključuju: školarinu, razvijanje i vođenje kampanje, reklamiranje na Facebook-u i materijale.

Sve programske aktivnosti biće održane u Beogradu, izuzev prezentacija pobedničkih timova, koje će biti održane u Vašingtonu D.C. krajem juna 2017.

KAKO ĆE TIM BITI ORGANIZOVAN?

Tim će biti sastavljen od odabranih kandidata iz Beograda. Učesnici će se sastajati jednom nedeljno i zajedno raditi na razvijanju svoje kampanje protiv nasilnog ekstremizma na Internetu. Tim će raspolagati sa sumom od $2,000 USD kako bi svoju ideju sproveo u delo, kao i sa dodatnih $400 USD za reklamiranje svoje kampanje na Facebook-u. Predstavnici onih timova čija je kampanja bila najuspešnija imaće priliku da u junu 2017. godine predstave svoj rad partnerima u Vašingtonu D.C. i osvoje novčanu nagradu – $5,000 za prvo mesto, $3,000 za drugo mesto i $1,000 za treće mesto.

VREMENSKI OKVIR

15 januar 2017. do 23.59 čas.

Rok za slanje prijava

Kraj januara 2017.

Inicijalni sastanak (onlajn) sa predstavnicima Stejt Dipartmenta SAD. Odabrani kandidati dobiće dodatne informacije o učešću.

Kraj februara 2017.

Rok za slanje idejnog rešenja za kampanju. Novčana sredstva za potrebe kampanje biće odobrena nakon odobrenja idejnog nacrta.

Početak maja 2017.

Rok za dostavu rezultata kampanje.

Početak maja 2017.

Ocenjivanje podnetih prijava.

Početak juna 2017.

Objava rezultata takmičenja.

Sredina juna 2017.

Rok za slanje informacija o putnim ispravama predstavnika pobedničkih timova.

Sredina juna 2017.

Rok za slanje prezentacije predstavnika pobedničkih timova.

Kraj juna 2017.

Dolazak predstavnika pobedničkih timova u Vašington D.C.

Kraj juna 2017.

Prezentacija održana od strane predstavnika pobedničkih timova predstavnicima Stejt Dipartmenta SAD.

SASTANCI TIMOVA:

Sastanci timova će se održavati jednom nedeljno sa početkom od kraja januara.. Kako bi se učesnik programa kvalifikovao za mogućnost da otputuje u Vašington D.C. neophodno je da aktivno učestvuje na najmanje 80% sastanaka.

ORGANIZATORI:

EdVenture Partners od 1990. godine gradi akademsku saradnju sa državnim institucijama, drugim zemljama, kompanijama, nevladinim organizacijama i trgovinskim udruženjima širom sveta. EVP pruža rešenja koja se odnose na prisutnost i prihvaćenost brenda, proizvoda ili usluge. Inovativni pristup EVP primenjen je na više od 800 univerziteta kako bi se doprlo do ciljnih grupa Dipartment Stejta SAD, Tajm magazin, Maroka, Kanade, Sitibanka, Hodne, Američkog naftnog instituta, Šel Oila, AT&T i Katara, itd.

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

PREUZMITE APLIKACIONI FORMULAR

Treća generacija

Dijana Janošević

Zorica Isailović

Dijana Zugić

Dušan Ružić

Igor Popov

Marija Stanojević

Druga generacija

Aleksandra Stojanov

Aleksandra Stojanov

Jovana Milačić

Jovana Milačić

Srećko Zdravković

Srećko Zdravković

Omer Džudžević

Omer Džudžević

Nikola Pešić

Nikola Pešić

Nataša-Stojanov

Nataša Stojanov

Prva generacija

Tatjana Karovska

Tatjana Karovska

Stefan Šparavalo

Stefan Šparavalo

Milena Goševski

Milena Goševski

Milica Gavrilović

Milica Todorović

Predrag Stanojević

Predrag Stanojević

Ivana Pavlović

Ivana Pavlović

Matija Zlatanović

Matija Zlatanović

Amina Šemsović

Amina Šemsović

Maša Milutinović

Maša Milutinović

Sara Vehovec

Sara Vehovec

 

Show Buttons
Hide Buttons