U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Ka transparentnom visokom obrazovanju

Slika za naslovicu

 

Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan u saradnji sa kolegama iz Instituta za Evropske poslove sprovodi istraživanje parcepcije partijskog uticaja na zapošljavanje u visokom obrazovanju. Projekat „Ka transparentnom visokom obrazovanju“, sprovodi se uz podršku Fondacije Centar za Demokratiju u okviru programa finansiranog iz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije. Projekat je deo programa „Stop partijskom zapošljavanju“, koji Fondacija uspešno sprovodi duži niz godina.

Partijsko zapošljavanje je društveni problem koji vodi smanjenju kriterijuma pri zapošljavanju i kvaliteta rada preduzeća i institucija. Upravo iz tog razloga, projektni tim je rešio da istraži problem partijskog zapošljavanja na Univerzitetu u Beogradu kao društvenoj instituciji koja vrši važnu funkciju obrazovanja budućih akademskih građana. Kako se korupcija jako teško istražuje, projektni tim je odlučio da se bavi percepcijom partijskog zapošljavanja kod profesora.

Inicijalna ideja za sprovođenje projekta bili su načini zapošljavanja naučno nastavnih kadrova na Univerzitetu u Beogradu, na četiri fakulteta iz njegovog delokruga. Univerzitet u Beogradu se sastoji od 31 fakulteta, koji se dele na četiri velike grupacije i na njemu studira oko 90.000 studenata. Sa brojem zaposlenih se veoma licitira što potvrđuje i zaključak Senata da se broj naučnog osoblja tek treba utvrditi. Prema procenama i poslednjim podacima do kojih je projektni tim došao, Univerzitet u Beogradu zapošljava između 7.500 i 8.000 ljudi. Poslednji zvanični podaci datiraju iz septembra 2013. godine, iz Informatora o radu Univerziteta u Beogradu o broju zaposlenih od 7.641. Stoga se potreba za istraživanjem načina zapošljavanja u ovoj sferi nametnula kao veoma važna. Da bi Univerzitet u Beogradu mogao da uspostavi i održi transparentnost u zapošljavanju novih kadrova, neophodno je da postoje jasno utvrđene procedure koje bi se poštovale i u praksi.

Zapošljavanje i napredovanje u akademskom smislu na fakultetima retko je tema istraživanja ili naučnih radova. Još ređe su vršena istraživanja stavova zaposlenih na fakultetima. Jedno od retkih istraživanja takve vrste, sprovedeno je 2012. godine, čiji su autori Zoran Gavrilović i Stjepan Gredelj iz Biroa za društvena istraživanja.U njemu su istaknute poražavajuće brojke, o zadovoljstvu nastavnog osoblja, u pogledu napredovanja na fakultetu. Svega 9,4% anketiranih je izrazilo potpuno zadovoljstvo kada se ima u vidu napredovanje u viša zvanja, dok je taj broj još manji, 8,2% kada je u pitanju podrška postojećem modelu odlučivanja na fakultetu. To pokazuje odsustvo motivacije kod kadrova koji bi želeli da nastave da rade na fakultetu, te takav potencijalni nastavni kadar odlazi sa fakulteta u privatni sektor ili u inostranstvo. Kao probleme se pored teške materijalne situacije, navodi i već poremećen sistem vrednosti, odnosno nepotizam, kronizam, negativnu selekciju i posledično, nemogućnost da se zaposle po završetku doktorskih studija, odnosno nedostatak uslova za nastavak istraživanja.

Da sistem visokog obrazovanja u Srbiji demorališe mlade ljude potvrdilo je i istraživanje udruženja studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije „Doktoranti Srbije“ koje je obuhvatilo doktorande sa svih Univerziteta u Srbiji. Rezultati sprovedene ankete su alarmantni i pokazuju da 80% mladih naučnika smatra da perspektiva za njih u Srbiji ne postoji, i da 30% njih aktivno radi na odlasku iz zemlje. Međutim, oni kao probleme ne navode tešku materijalnu situaciju, već poremećen sistem vrednosti, odnosno nepotizam, negativnu selekciju i posledično, nemogućnost da se zaposle po završetku doktorskih studija i nedostatak uslova za nastavak istraživanja. Drugim rečima, nejasni kriterijumi za izbor u zvanja i napredovanje vode demotivaciji stručnog kadra, koji se opredeljuje za emigraciju, što vodi smanjenju ljudskog kapitala neophodnog za sprovođenje društvenih reformi

Najbolji studenti su najviše ugroženi postojećom praksom prilikom zapošljavanja. Bez fer i transparetnog zapošljavanja, podržava se model ponašanja, koji se svodi na negativnu selekciju. Činjenica da su studenti svedoci partijskog zapošljavanja ili otpuštanja po partijskoj liniji, kod njih osim eventualnog osećaja nepravde, stvara i kulturu burazerskog društva. Ta kultura se, zatim, prenosi i na svaki sledeći posao u budućnosti. Na nekim fakultetima to može da postane toliko ozbiljan problem koji bi mogao da potkopa verodostojnost čitavog obrazovnog sistema na tom fakultetu.

Rezultate istraživanja pogledajte ovde

Izveštaj

Izveštaj

POZIV ZA UČEŠĆE NA DEBATI

 „MOŽE (L)I BEZ PARTIJE(?)“

Istraživanje percepcije partijskog uticaja na zapošljavanje u visokom obrazovanju

  1. januar 2016, Hotel Metropol, bulevar kralja Aleksandra 69,

sala Nikola Tesla C, Beograd

Poštovani/a,

Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan u saradnji sa kolegama iz Instituta za evropske poslove organizuje debatu „Može (l)I bez parije(?)“ na temu istraživanja parcepcije partijskog uticaja na zapošljavanje u visokom obrazovanju, uz osvrt na pregovaračka poglavlja 25 – Nauka i istraživanje i 26 – Obrazovanje i kultura.

Pozivamo Vas, ili delegiranog predstavnika Vaše organizacije odnosno institucije, da 28.01.2016. godine od 13h do 16h u hotelu Metropol, sala Nikola Tesla C prisustvujete debati.  Debata se organizuje uz podršku Fondacije Centar za Demokratiju u okviru programa finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije.

Ovom prilikom biće održana i prezentacija izveštaja „Može (l)i bez partije(?)” koji je nastao u okviru projekta „Ka transparentnom visokom obrazovanju”, a koji za cilj ima da istraži moguće postojanje partijskog zapošljavanja u visokom obrazovanju. Izveštaj je rezultat višemesečnog istraživanja percepcije postojanja korupcije, nepotizma i kronizma. U fokusu istraživanja bila su četiri fakulteta Univerziteta u Beogradu: Ekonomski, Pravni, Medicinski i Fakultet političkih nauka. Više o projektu možete videti ovde, a izveštaj o rezultatima istraživanja ovde.

Cilj debate jeste pokretanje nekih od važnih pitanja koja utiču na kvalitet visokog obrazovanja i nauke, pre svega korupcija u oblasti zapošljavanja kao i profesionalna etika i transparentnost rada univerziteta. Verujemo da je potreban širi dijalog i prisustvo ove teme na na društvenoj agendi, te nam je želja da Vas pozovemo da  svojim prisustvom doprinesete debati. Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu, a budite slobodni da ovaj poziv prosledite i drugim zainteresovanim stranama.

Molimo Vas da nam potvrdite učešće tako što ćete popuniti registracioni dokument na ovoj stranici.

Za više informacija možete se obratiti Ivani Jelači, i Tiboru Moldvaju, koordinatorima projekta „Ka transparentnom visokom obrazovanju“ na ivana.jelaca@media-diversity.org ili  tibor.moldvai@iea.rs

RADNA AGENDA DEBATE

 „MOŽE (L)I BEZ PARTIJE(?)“

***

Istraživanje percepcije partijskog uticaja na zapošljavanje u visokom obrazovanju

  1. januar 2016, Hotel Metropol, bulevar kralja Aleksandra 69, sala Nikola Tesla C, Beograd

 

12:30 – 13:00      Registracija učesnika

13:00 – 13:30         Prezentacija izveštaja „Može (l)i i bez partije“, o istraživanju percepcije          partijskog zapošljavanja u visokom obrazovanju na četiri fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ivana Jelača, Institut za medije i različtosti – Zapadni Balkan

Naim Leo Beširi, Institut za evropske poslove

Tibor Moldvai, Institut za evropske poslove

13:30 – 15:00      Debata o stanju u visokom obrazovanju u Srbiji sa posebnim osvrtom na             poglavlja 25 – Nauka i istraživanje i 26 – Obrazovanje i kultura

Dr Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u penziji

Dr Vladica Cvetković, professor rudarsko geološkog fakulteta, predsednik tima za reformu visokog obrazovanja

Dr Jovo Bakić, professor Filozofskog fakulteta u Beogradu (tbc)

15:00 – 16:00      Koktel ručak

Show Buttons
Hide Buttons