U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Đurđa Kovač

djurdjakovacĐurđa je rođena u Beogradu. Završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodni odnosi, modul evropske integracije. Trenutno je na master akademskim studijama Ekološke politike na istom fakultetu.

Tokom srednjoškolskih i fakultetskih dana, bila je uključena u veliki broj projekata, radionica, seminara, a bavila se i volonterskim radom kao aktivista humanitarne organizacije „ Osmeh na dar“, koja nastoji da pobošlja uslove za život i akademsko napredovanje dece sa Kosova i Metohije. Kao stažista „Beogradskog centra za bezbednosnu politiku“ (BCBP), uključena je u istraživanje pitanja integriteta u sektoru odbrane, a posebno je interesuju problematika vezana za Nacionalnu procenu pretnje od teškog i organizovanog kriminala, Strategiju borbe protiv terorizma, kao i ekološke bezbednosti.

Kao alumnista fondacije „dr Zoran Đinđić“, imala je priliku da bude učesnica letnje škole o demokratizaciji u post-konfliktnim društvima, koja se održala u Konstancu, i sa kolegama iz Srbije i Nemačke diskutuje o identitetskim, političkim i ostalim faktorima nestabilnosti režima zemalja bivše Jugoslavije.

Zalaže se za aktivizam i društvenu osvešćenost mladih, kao i pobošljanje uslova za rad i napredak obrazovanih i perspektivnih individua kroz rad u organizaciji „Portal mladi“, kao koordinator PR i Marketing sektora.

U slobodno vreme uživa u putovanjima, učenju novih jezika, i rekreativnom bavljenju ritmičkom gimnastikom.

Show Buttons
Hide Buttons